Altså

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Altså

  Fra SNL

 • furu

  Furu er eit bartre som høyrer til furuslekta. Det finst 100 artar i denne slekta, men vanleg furu er den einaste av dei som veks vilt i Noreg. Til gjengjeld finst furua i alle norske fylke, og ho har den største utbreiinga av alle treslag i Noreg. Av dei norske skogane utgjer furu litt meir enn fjerdeparten. Vanleg furu er den furuarten med størst utbreiing i verda.

 • 1814

  I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige.Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.Bakgrunnen for at kongen måtte avstå Norge til Sverige, var at Danmark-Norge hadde kommet med på den tapende side under Napoleonskrigene.

  Fra wikipedia

 • Altså

  Altså er et norsk papirmagasin som utgis av IEC Publishing AS, et selskap som ble opprettet i 2018 for utgi Altså.

 • René Descartes

  René Descartes (latinif.

 • Skuddår

  Et skuddår, eller skotår, er et år som har ett døgn mer enn et normalår: 29.