Altså

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Altså

  Fra SNL

 • 1814

  I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.

 • furu

  Furu, egentlig vanlig furu, er en art i furuslekta, som er ei slekt i furufamilien, den største familien med bartre. Vanlig furu er den eneste viltvoksende arten i furuslekta i Norge. Arten finnes i alle landets fylker, og har den største utbredelsen av alle treslag i Norge. Av de norske skogene utgjør furu litt mer enn fjerdeparten. Furua er hardfør.

  Fra wikipedia

 • Altså

  Altså er et norsk papirmagasin som utgis av IEC Publishing AS, et selskap som ble opprettet i 2018 for utgi Altså.

 • Maistang

  Maistang, maitre eller maibøk er et løvtre, en høy stang eller lang staur som blir dekorert og reist på et sentralt sted til festlige markeringer om våren og forsommeren, for eksempel på valborgsaften, i pinsen, til den tradisjonelle maifesten eller midtsommer.

 • Sankthans

  Sankthans, jonsok, jonsmesse, jons vake eller johannesvake er en kirkelig høytid til minne om døperen Johannes' fødsel.