Altså

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Altså

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Bureising i Haltdalen - Høglia

 • Bilde: Kildenett.no

  Om Baklandets skole

 • Bilde: Kildenett.no

  Bureising i Haltdalen - Tveråhaug

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Sandholmane naturreservat

  Fra SNL

 • 1814

  I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige.Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.Bakgrunnen for at kongen måtte avstå Norge til Sverige, var at Danmark-Norge hadde kommet med på den tapende side under Napoleonskrigene.

 • Norge i etterkrigstiden

  Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie.Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer i administrasjon og tjenesteyting.

  Fra wikipedia

 • ISO 216

  ISO 216 spesifiserer internasjonal standard (ISO) papirstørrelser, som blir brukt i de fleste land i verden.

 • Litterære virkemidler

  Litterære virkemidler brukes av stilistiske eller innholdsmessige årsaker, i all hovedsak i skjønnlitterære tekster.

 • Tetthet

  Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum.