Altså

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Altså

  Fra SNL

 • furu

  Furu er eit bartre som høyrer til furuslekta. Det finst 100 artar i denne slekta, men vanleg furu er den einaste av dei som veks vilt i Noreg. Til gjengjeld finst furua i alle fylke, og ho har den største utbreiinga av alle treslag i Noreg. Av dei norske skogane utgjer furu litt meir enn fjerdeparten. Vanleg furu er den furuarten med størst utbreiing i verda.

 • 1814

  I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige.Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.Bakgrunnen for at kongen måtte avstå Norge til Sverige, var at Danmark-Norge hadde kommet med på den tapende side under Napoleonskrigene.

  Fra wikipedia

 • Altså

  Altså er et norsk papirmagasin som utgis av IEC Publishing AS, et selskap som ble opprettet i 2018 for utgi Altså.

 • René Descartes

  René Descartes (latinif.

 • Statens vegvesen

  Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.