Antikken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Antikken

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Seilskuter fra antikken

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem

  Knapper

 • Bilde: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950

  Fra SNL

 • antikken

  Antikken, den klassiske oldtiden, er en betegnelse for epoken som var dominert av den gresk-romerske kulturkretsen, fra ca. 800 fvt. til ca. 500 evt..

 • renessansen

  Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia i begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 15- og 1600-tallet.                  Renessanse (på italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur, filosofi og kunst.

  Fra wikipedia

 • Antikken

  Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr.

 • Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.

 • Kolonisering i antikken

  Antikkens kolonier var bystater opprettet av en moderby (dens metropolis), og ikke et større territorium.

Mer om Antikken fra Vox Publicas arkiv