Antikken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Antikken

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Seilskuter fra antikken

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 • Bilde: Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem

  Knapper

 • Bilde: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950

  Fra SNL

 • antikken

  Antikken (fra latin antiquus, gammel), eller den klassiske oldtiden, er en tradisjonell betegnelse for en historisk og kulturell epoke konsentrert i landene rundt Middelhavet, med særlig tyngdepunkt i Hellas og Italia. Man regner gjerne med at antikken innledes i Hellas ved overgangen fra bronsealder til jernalder, omkring år 1000 fvt., og avsluttes med det vestromerske keiserrikets undergang i år 476 evt.

 • Den greske antikken

  Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst.

  Fra wikipedia

 • Antikken

  Antikken betegner en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr.

 • Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.

 • Romerriket

  Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr.

Mer om Antikken fra Vox Publicas arkiv