Antikken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Antikken

  Fra SNL

 • Den greske antikken

  Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Catalonia i vest til det indre Svartehavet i øst.

 • senantikken

  Senantikken er en betegnelse på perioden mellom den klassiske antikken og middelalderen. Tidligere ble perioden betegnet som slutten av antikken, mens den nå som oftest anses som en selvstendig periode. Det er i hovedsak i det tidligere Romerriket at det gir mening å snakke om en senantikk periode. I løpet av senantikken ble Romerriket delt i en vestlig og en østlig del.

  Fra wikipedia

 • Antikken

  Antikken er en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr.

 • Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.

 • Romerriket

  Romerriket var en italisk sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma i oldtiden, grunnlagt på Den italienske halvøy på 700-tallet f.Kr.

Mer om Antikken fra Vox Publicas arkiv