Antikken

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Antikken

  Fra SNL

 • Den greske antikken

  Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Catalonia i vest til det indre Svartehavet i øst.

 • Den greske antikkens historie

  Den greske antikken omfattet kjerneområdet i det nåværende Hellas og på vestkysten av dagens Tyrkia, men med kolonier rundt hele Middelhavet og Svartehavet. Den dominerende samfunnsformen var polis, en autonom bystat bestående av ett sentrum og omkringliggende jordbruksområder og landsbyer. Kulturelt var dette en usedvanlig fruktbar periode, der epokegjørende nyskapning innen kunst, litteratur, filosofi og vitenskap fant sted.

  Fra wikipedia

 • Antikken

  Antikken er en lang tidsperiode av kulturhistorien ved Middelhavets greske og romerske sivilisasjoner, samlet den gresk-romerske verden, fra rundt 700 f.Kr.

 • Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas kan avgrenses, tidsmessig og geografisk, til henholdsvis en nesten tusen år lang periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag, og til et område som utover dagens Hellas omfattet mye av middelhavs- og svartehavsområdene.

 • Gresk religion i antikken

  Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter.

Mer om Antikken fra Vox Publicas arkiv