Arkivverket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arkivverket

  Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert som tre landsomfattende avdelinger, for innovasjon, forvaltning og publikum. .

 • digitalarkivet

  Digitalarkivet er Arkivverkets internetteneste for publisering av digitaliserte arkivkjelder. Tenesta er gratis, og materialet omfattar i første rekke folketeljingar, manntal, kyrkjebøker, tinglysingsmateriale og skiftemateriale. Digitalarkivet hadde i 2016 cirka 1,5 millionar unike brukarar.

  Fra wikipedia

 • Arkivverket

  Arkivverket er en norsk, statlig etat underlagt Kulturdepartementet.

 • Cirkus Berny

  Cirkus Berny var et sirkus i Norge mellom 1929 og 1984.

 • Pasientarkiver

  Pasientarkiver fra offentlige og private sykehus oppbevares både i det statlige Arkivverket og i kommunale arkivinstitusjoner som Oslo byarkiv og Bergen Byarkiv.