Arkivverket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arkivverket

  Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert i avdelinger for innovasjon, samfunnsdokumentasjon og publikum, Norsk helsearkiv på Tynset og Sámi arkiiva (Samisk arkiv) i Guovdageaidnu – Kautokeino, samt en avdeling for interne tjenester.

 • digitalarkivet

  Digitalarkivet er Arkivverkets internetteneste for publisering av digitaliserte arkivkjelder. Tenesta er gratis, og materialet omfattar i første rekke folketeljingar, manntal, kyrkjebøker, tinglysingsmateriale og skiftemateriale. Digitalarkivet hadde i 2016 cirka 1,5 millionar unike brukarar. .

  Fra wikipedia

 • Arkivverket

  Arkivverket er en norsk, statlig etat underlagt Kulturdepartementet.

 • DS «Donau»

  DS «Donau» var et transportskip som ble brukt av den tyske Kriegsmarine mellom Tyskland og Norge under den andre verdenskrig.

 • Toralv Maurstad

  Toralv Maurstad (født 24.