Arkivverket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arkivverket, Riksarkivet

  Rasulykka på Nese i Vik

 • Bilde: Arkivverket, Riksarkivet

  Åpningen av Norges tekniske høyskole 15. september 1910

 • Bilde: Justismuseet

  Spørreskjema

 • Bilde: Arkivverket, Riksarkivet

  Slaget ved Alvøen 16. mai 1808

  Fra SNL

 • Arkivverket

  Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert som tre landsomfattende avdelinger, for innovasjon, forvaltning og publikum..

 • digitalarkivet

  Digitalarkivet er Arkivverkets internetteneste for publisering av digitaliserte arkivkjelder. Tenesta er gratis, og materialet omfattar i første rekke folketeljingar, manntal, kyrkjebøker, tinglysingsmateriale og skiftemateriale. Digitalarkivet hadde i 2016 cirka 1,5 millionar unike brukarar..

  Fra wikipedia

 • Arkivverket

  Arkivverket er en norsk, statlig etat som har som sin viktigste oppgave å bevare, tilgjengeliggjøre og føre tilsyn bevaringsverdige arkiver.

 • Cirkus Berny

  Cirkus Berny var et sirkus i Norge mellom 1929 og 1984.

 • Statsarkivet i Trondheim

  Statsarkivet i Trondheim er statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland og er en del av Arkivverket.

Mer om Arkivverket fra Vox Publicas arkiv