Asylsøker

En asylsøker er en person som ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning og søker politisk asyl. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • asylsøkar

  Asylsøkar er ein person som har søkt om vern (asyl) i eit land, og som ventar på å få søknaden behandla. Det er Utlendingsdirektoratet som har til oppgåve å behandle asylsøknader..

 • CEAS-regelverket

  CEAS-regelverket er reglene om felles grensekontroll, asyl og innvandring i EU. Oppbyggingen av felles justispolitikk er et av EUs viktigste prioriteringsområder. I CEAS-regelverket er Dublin-samarbeidet en viktig komponent som også Norge deltar i. Det er bygget opp et felles europeisk asylsystem med felles regler for å sikre at personer som faktisk trenger internasjonal beskyttelse får det.

  Fra wikipedia

 • Asylsøker

  En asylsøker er en person som ankommer et annet land uten på forhånd å være anerkjent som flyktning og søker politisk asyl.

 • Kapringen av Valdresekspressen 2013

  Kapringen av Valdresekspressen 2013 skjedde den 4.

 • Kato Air-angrepet

  Kato Air-angrepet var et forsøk fra en algirsk asylsøker, Brahim Bouteraa, i 2004 på å styrte et fly fra det norske flyselskapet Kato Air.