AT&T

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: NTNU Vitenskapsmuseet

  Skaft

 • Bilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

  Landskap, Florø 1950-1958

 • Bilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

  Landskap, Florø 1950-1958

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  ";BN 14 på slip"; Tråleren S/T ";Angle"; med kjennetegnet M-167-K

  Fra Virksomme Ord

 • At ikke vilde bade, før man har lært at svømme

  Jeg hører til det flertal i komiteen, som har indstillet paa bifald av forslaget om almindelig stemmeret for kvinder, og det er med fuldt hjerte og fuld overbevisning om, at det er rigtig, hvad jeg her gjør, at jeg har tat dette standpunkt. Og jeg har gjort det ikke alene efter min egen overbevisning, men ogsaa i bevisstheten om, at jeg har vælgerne hjemme i mit distrikt helt og fuldt med mig.

 • Vi svore at hævde Norges Selvstændighed

  Aldrig, saalænge Stater have været til, har en Nation oplevet en mærkeligere Tidspunct, end den, vi, Norges Folk, nu opleve; aldrig, saalænge Gudsdyrkere have forsamlet sig i Templer, har et vigtigere Anliggende henkaldt dem did, end det, som forener os her i Dag. At svage Lande, oversvømmede og hærjede af mægtig Erobrer, ere blevne dennes Bytte og have bøiet sig under det Aag, der paalagdes dem, derpaa savnes ei Exempler i Historien;

 • Kraft til at opfylde vore Pligter og udholde vore Trængsler

  I din Faderhaand, evige Gud! nedlægge vi paa denne høitidelige Andagtsdag vort elskte Norges Skjæbne, dets almindelige Nød, dets almindelige Sorg, og tillidsfuld bede vi Dig: Herre, velsign og bevar dit Folk! I din Haand, almægtige Verdens-Regjerer! hviler Lykke og Ulykke, Fred og Krig, Liv og Død. Dig anraaber den sukkende Menneskehed, det hele Land, disse Menigheder, fulde af Haab og Tillid:

  Fra SNL

 • T-55

  T-55, sovjetisk stridsvogn, opprinnelig produsert som T-54, den mest produserte serien stridsvogner etter de annen verdenskrig. T-54 og T-55 ble levert til over 35 nasjoner, og er fremdeles i bruk i flere lands væpnede styrker. .

 • revidert romanisering

  Revidert romanisering, det offisielle sør-koreanske transkriberingssystemet for å skrive koreansk med latinske bokstaver. I motsetning til det eldre McCune-Reischauer-systemet bruker det ingen diakritiske tegn, for eksempel skrives åpen o /eo/ i stedet for /ŏ/.  Aspirerte konsonanter skrives som tilsvarende ustemte, for eksempel står k for aspirert /kʰ/, mens uaspirerte konsonanter skrives som tilsvarende stemte, for eksempel /g/ for uaspirert /k/ når de står foran vokal.

  Fra wikipedia

 • AT&T

  AT&T Inc.

 • Arif (rapper)

  Arif Salum (født 15.

 • T-baneringen

  Ringen, som opprinnelig ble kalt T-baneringen, er en linje i T-banen i Oslo som betjener bydeler nord for Oslo sentrum.