Avis

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Avis

  Fra Virksomme Ord

 • Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle

  Idag på 130-årsdagen for den norske Grundlov går våre tanker tilbake til de menn, som var samlet på Eidsvold for å vareta Norges selvstendighet og uavhengighet. Vi fyldes kanskje med desto større beundring for det fedrelandssind, de dengang viste, fordi vi i dag selv står oppe i en ny kamp for Norges frihet.

  Fra SNL

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser og så videre. Tidligere ble aviser publisert på papir, i dag publiseres aviser i økende grad enten både på papir og internett eller bare på internett. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier i økende grad opp for nedgangen i salgstall for papiraviser.

 • medier i USA

  Mediesektoren i USA har noen av verdens største aktører innen presse så vel som TV og radio. I tillegg har nettaktiviteter som Facebook, YouTube, Amazon, eBay og Twitter blitt skapt og utviklet i USA. To av verdens største og mest effektive nyhetsbyråer, Associated Press og United Press International, hører hjemme i USA. De har som sine kunder aviser over hele kloden.

  Fra wikipedia

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

 • Rogalands Avis

  Rogalands Avis er en avis utgitt i Stavanger i Rogaland.

 • Smaalenenes Avis

  Smaalenenes Avis er en norsk avis som blir utgitt i Askim i Østfold.