Avis

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Avis

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Svalbard museum

  Avis

 • Bilde: Norsk grafisk museum

  Avis

 • Bilde: Maihaugen

  Repro fra avis

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Mann med avis

  Fra Virksomme Ord

 • Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle

  Idag på 130-årsdagen for den norske Grundlov går våre tanker tilbake til de menn, som var samlet på Eidsvold for å vareta Norges selvstendighet og uavhengighet. Vi fyldes kanskje med desto større beundring for det fedrelandssind, de dengang viste, fordi vi i dag selv står oppe i en ny kamp for Norges frihet.

  Fra SNL

 • avis

  Avis, i moderne forstand en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser osv.Se Norsk presses historie for en oversikt over avisenes historie i Norge.Avisstrukturen, avisenes tilhørighet og graden av uavhengighet er nært knyttet til det enkelte lands egne tradisjoner, historie og samfunnsforhold. I stater med liten pressefrihet har avisene karakter av å være talerør for myndighetene.

 • Massemedier i USA

  Fra wikipedia

 • Aftenposten

  Aftenposten er Norges største papiravis og den største norske abonnementsavis, og utkommer i Oslo.

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

 • Ullern Avis/Akersposten

  Ullern Avis/Akersposten utkommer i Oslo og er en gratisavis for Oslo vest.