aviser

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som orienterer allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål gjennom nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.Tidligere ble aviser publisert på papir, men i dag publiseres aviser i all hovedsak enten kun digitalt på internett eller både i papirformat og digitalt. I første halvår av 2023 er kun fire prosent av avisopplaget rent papiropplag, mens 60 prosent av avisopplaget er heldigitalt..

 • Rogalands Avis

  Rogalands Avis var en lokalavis utgitt i Stavanger fra 1899 til 2024. Rogalands Avis var i perioden 2015 – 2024 en såkalt sonet utgave av Dagsavisen, hvor stoffet ble produsert dels av en lokal redaksjon i Stavanger og dels av en sentral redaksjon i Oslo. Avisen utkom fra 2023 på papir tre dager i uken, mot tidligere seks dager. Seks av ukedagene ble Rogalands Avis utgitt som e-avis.

  Fra wikipedia

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en trykt publikasjon på papir med varierende format, bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet har lagt vekt på nyhetsformidling.

 • Liste over israelske aviser

  Nedenfor er en liste over aviser utgitt i Israel.

 • Liste over norske aviser

  Liste over norske aviser er en liste over aviser som kommer ut i Norge.