Barnehage

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barnehage

  Barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn fram til de når opplæringspliktig alder. I Norge har barn en lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt, og over 90 prosent av barna mellom ett og fem år går i barnehage.Frem til skolestart tilbringer de fleste barn hverdagen sammen med jevnaldrende og voksne. For barn betyr et barnehageopphold innføring i kulturarv, og i å bli en del av et nasjonalt og globalt fellesskap.

 • barnehageloven

  Barnehageloven er en lov som regulerer barnehagens virksomhet. Barnehageloven suppleres av forskriften Rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold. Barnehageloven og rammeplanen er grunnleggende og retningsgivende for den daglige driften av barnehager. De er forpliktende for barnehagens pedagogiske tilrettelegging for barns hverdag i barnehagen.

  Fra wikipedia

 • Barnehage

  Barnehage, eller barnehave, (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder.

 • Laksevåg barnehage

  Laksevåg barnehage ligger i Sverre Hjetlandsvei 17, på Laksevåg i Bergen, og er Bergens eldste kommunale barnehage.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.