Barnehage

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barnehage

  Barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn fram til de når opplæringspliktig alder. I Norge har barn en lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt, og over 90 prosent av barna mellom ett og fem år går i barnehage. Frem til skolestart tilbringer de fleste barn hverdagen sammen med jevnaldrende og voksne. For barn betyr et barnehageopphold innføring i kulturarv, og i å bli en del av et nasjonalt og globalt fellesskap.

 • barnehage

  En barnehage er et sted barn kan bli passet på, lære og leke. Barn kan gå i barnehagen når de er mellom ett og seks år gamle..

  Fra wikipedia

 • Aulerød barnehage

  Aulerød barnehage for hørselshemmede er en kommunal, tilrettelagt barnehage i Tønsberg kommune.

 • Barnehage

  Barnehage, eller barnehave, (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder.

 • Laksevåg barnehage

  Laksevåg barnehage ligger i Sverre Hjetlandsvei 17, på Laksevåg i Bergen, og er Bergens eldste kommunale barnehage.