Barnehage

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barnehage

  Barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn fram til de når opplæringspliktig alder. I Norge har barn en lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt, og over 90 prosent av barna mellom ett og fem år går i barnehage. Frem til skolestart tilbringer de fleste barn hverdagen sammen med jevnaldrende og voksne. For barn betyr et barnehageopphold innføring i kulturarv, og i å bli en del av et nasjonalt og globalt fellesskap.

 • barnehageloven

  Barnehageloven er en norsk lov som regulerer barnehagens virksomhet. Loven er retningsgivende for den daglige driften, og for den pedagogiske tilretteleggingen. Den første barnehageloven kom i 1975. Den ga for første gang stor politisk oppmerksomhet til barnehager og var på den måten en milepæl. En annen milepæl kom da barns rett til medvirkning ble lovfestet i barnehageloven i 2005.

  Fra wikipedia

 • Aulerød barnehage

  Aulerød barnehage for hørselshemmede er en kommunal, tilrettelagt barnehage i Tønsberg kommune.

 • Barnehage

  Barnehage, eller barnehave, (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.