Barnehage

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barnehage

  Barnehage er en pedagogisk virksomhet for barn fram til de når opplæringspliktig alder. I Norge har barn en lovfestet rett til barnehageplass i kommunen de er bosatt, og over 90 prosent av barna mellom ett og fem år går i barnehage.Frem til skolestart tilbringer de fleste barn hverdagen sammen med jevnaldrende og voksne. For barn betyr et barnehageopphold innføring i kulturarv, og i å bli en del av et nasjonalt og globalt fellesskap.

 • barnehageloven

  Barnehageloven er en norsk lov som regulerer barnehagens virksomhet. Loven er retningsgivende for den daglige driften, og for den pedagogiske tilretteleggingen. Den første barnehageloven i 1975 var en milepæl i norsk barnehagehistorie. Barns rett til medvirkning er lovfestet, og den representerte nytenkning da den ble nedfelt i loven i 2005. .

  Fra wikipedia

 • Barnehage

  Barnehage, eller barnehave, (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder.

 • Laksevåg barnehage

  Laksevåg barnehage ligger i Sverre Hjetlandsvei 17, på Laksevåg i Bergen, og er Bergens eldste kommunale barnehage.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.