Blasfemi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • blasfemi

  Blasfemi betyr gudsbespottelse. Hvilke ytringer som regnes som blasfemi, og hva slags reaksjoner ytringene møtes med, varierer mellom religiøse samfunn og ulike lands lovgivning. Blasfemi var tidligere forbudt ved lov i Norge, men straffebestemmelsen ble opphevet 29. mai 2015..

 • gud

  Gud er hyppig forekommende i kraftuttrykk og banneord, og utgjør en egen gruppe av banneordene. Det kalles for celestial banning. I vår kultur er det først og fremst kristendommens Gud med variantformer som brukes som banneord, og det innebærer som regel å misbruke Guds navn, slik det er formulert i kristendommens andre bud: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.» Etter hvert som samfunnets syn på forbrytelser og straff har endret seg gjennom århundrene, er også det annet bud blitt endret.

  Fra wikipedia

 • Arnulf Øverland

  Ole Peter Arnulf Øverland (født 27.

 • Blasfemi

  Blasfemi (fra gresk blasphemein, «å snakke stygt om») betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som (av noen) anses hellig.

 • Vebjørn Selbekk

  Vebjørn Kroll Selbekk (født 14.