FORFATTER

Kari Steen-Johnsen
Kari Steen-Johnsen

Forskningsleder, politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning. Cand. scient.

http://www.samfunnsforskning.no/Brukere/LDAP-inn-katalog/Steen-Johnsen-Kari


2 bidrag
 
til toppen