Christian A.R. Christensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Christian A.R. Christensen

  Fra Virksomme Ord

 • Sovjet - FN - NATO - Norge

  Når vi skal danne oss et bilde av øyeblikkets internasjonale situasjon og vår egen plassering i dette bilde, er det grunn til først å oppholde seg litt ved noe meget interessant som er hendt innenfor østblokken, noe tidligere helt uhørt: en dyptgående splittelse mellom kommunismens to viktigste maktsentra, Moskva og Peking, lære-stridigheter av en slik art at de synes å kunne true med å føre til et virkelig skisma, om ikke akkurat i overskuelig fremtid. Når jeg her bruker uttrykk av kirkepolitisk art, som lærestrid og skisma, er det ikke tilfeldig.

  Fra wikipedia

 • Christian A.R. Christensen

  Christian Arthur Richardt Christensen (født 17.

 • Christian Christensen

  Må ikke forveksles med VG-redaktør Christian A.R. Christensen.Christian Christensen (født 15.

 • VG

  Verdens Gang (VG) er en norsk riksdekkende tabloidavis som utkommer både på papir og i elektronisk form.