Civita

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Civita

  Civita er ei borgarleg og liberal tankesmie eller tenkjetank, etablert i 2003. Tankesmia er partipolitisk uavhengig og fungerer som ein arena for å formidle politiske idear på viktige samfunnsområde. I føremålsparagrafen heiter det at «Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlig ansvar».

 • Tullio Levi-Cività

  Tullio Levi-Cività var en italiensk matematiker. Fra 1898 var han professor i mekanikk i Padova, fra 1918 i Roma, til han ble avskjediget i 1938 som følge av raselovene i Mussolinis Italia. Han er særlig kjent for sine bidrag til den relativistiske mekanikk.Levi-Cività er en av grunnleggerne av den såkalte absolutte differensialgeometri, og av begrepet fjernparallellisme i Riemannske rom som spiller en viktig rolle i relativitetsteorien.

  Fra wikipedia

 • Civita

  Civita er en norsk borgerlig og liberal tankesmie.

 • Civita di Bagnoregio

  Civita di Bagnoregio er en by i provinsen Viterbo i sentrale Italia, en frazione i kommunen Bagnoregio, 2 km vest for denne og ligger omtrent 145 km nord for Roma.

 • Levi-Civita-symbol

  Levi-Civita-symbolet er et matematisk objekt som ofte opptrer i sammenheng med determinanter og antisymmetriske tensorer.