Civita

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Civita

  Civita, en borgerlig og liberal tankesmie eller tenketank tilknyttet det internasjonale nettverket Atlas Network. Civita ble etablert i 2003. Tankesmien er partipolitisk uavhengig og fungerer som en arena for formidling av politiske ideer på viktige samfunnsområder.I formålsparagrafen heter det at "Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlig ansvar". Dette skjer blant annet gjennom møter og seminarer, publikasjoner, skolering og utgivelse av nyhetsbrev.Civita er blitt et samlingspunkt for personer med ulik politisk partitilknytning og fra ulike deler av samfunnet, for eksempel akademia, næringsliv, media, organisasjonsliv og politikk.Civita er finansiert med bidrag fra næringslivets organisasjoner og private bedrifter, i tillegg til Liberalt Forskningsinstitutt, som er en fortsettelse av Libertas.Civita ledes av Kristin Clemet. Med seg har hun personer med ulik akademisk og politisk bakgrunn.

 • civitas

  Borgerrett; civitas cum suffragio, borgerrett med stemmerett; civitas sine suffragio, borgerrett uten stemmerett..

  Fra wikipedia

 • Civita

  Civita er en liberal (ofte kalt "formiddagsliberal") og høyreorientert tankesmie og aksjeselskap tilknyttet organisasjonen Atlas Network.

 • Civitas

  Civitas, flertall civitates, er med hensyn til Romerriket vilkåret for romersk statsborgerskap.

 • Tullio Levi-Civita

  Tullio Levi-Civita (født 29.