Civita

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Civita

  Civita er en borgerlig og liberal tankesmie eller tenketank, etablert i 2003. Tankesmien er partipolitisk uavhengig og fungerer som en arena for formidling av politiske ideer på viktige samfunnsområder. I formålsparagrafen heter det at «Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlig ansvar».

 • civitas

  Civitas er latin og betyr borgerskap, borgersamfunn, borgerrett. Civitas cum suffragio, borgerrett med stemmerett; civitas sine suffragio, borgerrett uten stemmerett.Civitas dei, 'borgerskap i Guds stat', var et grunnbegrep i Augustins hovedverk De civitate dei..

  Fra wikipedia

 • Civita

  Civita er en norsk borgerlig og liberal tankesmie.

 • Civita di Bagnoregio

  Civita di Bagnoregio er en by i provinsen Viterbo i sentrale Italia, en frazione i kommunen Bagnoregio, 2 km vest for denne og ligger omtrent 145 km nord for Roma.

 • Levi-Civita-symbol

  Levi-Civita-symbolet er et matematisk objekt som ofte opptrer i sammenheng med determinanter og antisymmetriske tensorer.