De gule vestene

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om De gule vestene

  Fra SNL

 • Eivindvik

  Eivindvik, tettsted og administrasjonssenter i Gulen kommune, Sogn og Fjordane.Eivindvik ligger på nordsiden av Gulafjorden like sør for munningen av Sognefjorden. Veiforbindelse østover fra Eivindvik til Rv. 57.Fra 900-tallet til ca. 1300 ble Gulatinget, som var felles lagting for fylkene mellom Sunnmøre og Agder, holdt i dette området. Vest for Gulen kirke står to store steinkors, som trolig ble reist i forbindelse med innføringen av kristendommen.Kulturminner: Herredshuset, kirka, steinkorsene og den gamle steingarden omkring prestegarden.Navnet kommer av mannsnavnet Øyvind, norrønt Eyvindarvík..

 • Byrknes

  Byrknes er et tettsted på Byrknesøy, vest i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Tettstedet ligger lengst sørvest i fylket og er endepunkt for Fv 4.Byrknes har fiskevær med noe fiskeforedling. Gulen Fiskarbondemuseum åpnet 30. mai 1998.Navnet kommer av gammelnorsk Birkines birki, som betyr et sted der det vokser bjørk..

  Fra wikipedia

 • Den gule fare

  Den gule fare (engelsk: Yellow Peril, tysk: gelbe Gefahr) er et uttrykk som fra omkring år 1900 ble benyttet om asiater, som man anså å true den hvite rase.

 • Gulen

  For bilfergen, se MF «Gulen» Gulen er en kommune i Ytre Sogn i Sogn og Fjordane, som ligger ved innløpet til Sognefjorden.

 • Halsvik Aggregates

  Halsvik Aggregates AS er en bergverksbedrift i Sløvåg i Gulen kommune, ytterst i Sognefjorden.

Mer om De gule vestene fra Vox Publicas arkiv