2015: Facebook og mediene

Dypdykk i norske mediers kompliserte forhold til Facebook dominerte på mest lest-listen i 2015.

Vox Pub­li­ca innledet 2015 med en mediean­a­lytisk kraftanstren­gelse fra Pål Nedregot­ten, inno­vasjons­di­rek­tør i mediekon­ser­net Ame­dia. Han var lei av lettv­inte pås­tander om Face­books betyd­ning som trafikkdriv­er for norske nettmedi­er, og svarte med en artikkelserie i tre del­er. To av delene samt intro­duk­sjon­stek­sten er rep­re­sen­tert på vår topp fem-liste for året. 

På lis­ten kom også en grundig analyse av et annet omstridt spørsmål. Medieforsker Helle Sjø­vaag tok for seg debat­ten om hvor lik lisens­fi­nan­sierte nrk.no er de kom­mer­sielle net­tavisene. NRKs dig­i­tale rolle (bl.a. med kom­mentar­er av Meis­ingset og Sør­gard) har vært en av våre temasatsinger i år.

En av illustrasjonene Håvard Legreid laget til Facebook-serien.

En av illus­trasjonene Håvard Legreid laget til Facebook-serien.

Noen av de øvrige temaene vi har tatt opp i en viss bred­de i 2015: Ti år siden Jyl­lands-Postens Muhammed-karika­tur­er (utspill fra Shirin Eba­di og rep­likker fra Veb­jørn Sel­bekk og Anine Kierulf), pod­kast-serien “Mediesam­funn” om poli­tisk kom­mu­nikasjon, formidling av data fra Med­borg­er­pan­elet, og en serie artik­ler om offent­lighetens his­to­rie.

De fem mest leste artiklene i 2015

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og diskutere artik­lene våre på Twit­ter og Face­book i 2015.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Her i Norge er forhold­ene litt annerledes enn i USA. Trafikken til norske for­sider lig­ger sta­bilt høyt. Dette er glitrende fork­lart av Ame­dias Pål Nedregot­ten i en artikkelserie som ble Vox Pub­li­cas mest leste i fjor. […]

til toppen