Delingskultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • celle

  En celle er den minste enheten for liv. Alle organismer er bygget opp av enten én eller flere celler. Alle bakterier og noen dyr, planter og sopp består av bare én celle. Disse kalles encellede organismer. Noen organismer kan bestå av flere identiske celler og danner da kolonier. De aller fleste organismer består av mange ulike celler, som samarbeider på ulike måter.

  Fra wikipedia

 • Bofellesskap

  Bofellesskap er en boligmodell hvor beboerne bor i egne leiligheter i et boligfellesskap som tilbyr fellesarealer som arbeidsrom, vaskeri, gjesteleilighet, aktivitetsrom, verksteder, felleskjøkken og spiserom.

 • FriBit

  FriBit var en interesseorganisasjon med formål å «sikre samfunnet mest mulig kunnskap og kultur» gjennom å «jobbe for tilrettelegging av lovlig informasjonsdeling og samtidig fremme gunstige løsninger for både opphavsmenn og forbrukere».

 • Sentralen

  For andre betydninger av den ubestemte formen, se Sentral Sentralen er et kontor- og arrangementshus i de gamle lokalene til Christiania Sparebank i Kvadraturen i Oslo.

Mer om Delingskultur fra Vox Publicas arkiv