Delingskultur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • celle

  En celle er den minste enheten for liv. Alle organismer er bygget opp av enten én eller flere celler. Alle bakterier og noen veldig små dyr og planter består av bare én celle. Disse kalles encellede organismer. Noen organismer kan bestå av flere identiske celler og danner da kolonier. De aller fleste organismer består av mange ulike celler, som samarbeider på ulike måter.

  Fra wikipedia

 • FriBit

  FriBit var en interesseorganisasjon med formål å «sikre samfunnet mest mulig kunnskap og kultur» gjennom å «jobbe for tilrettelegging av lovlig informasjonsdeling og samtidig fremme gunstige løsninger for både opphavsmenn og forbrukere».

 • Medieutvikling

  Massemedia, ofte bare omtalt som media eller mediene, defineres som teknologiske meddelelsesmidler brukt for å spre et budskap til en stor mengde mottakere på kort tid – altså massekommunikasjon6.

 • Sentralen

  Sentralen er et kontor- og arrangementshus i de gamle lokalene til Christiania Sparebank i Kvadraturen i Oslo.

Mer om Delingskultur fra Vox Publicas arkiv