FORFATTER

Christer Gundersen
Christer Gundersen

Jobber til daglig som teknisk leder for Nasjonal digital læringsarena. Er som privatperson aktiv i debatten knyttet til det åpne og frie internett, personvern og overvåkning, Creative commons og andre teknologirelaterte spørsmål. De siste årene mest knyttet til åpne digitale læringsressurser og fri programvare. Etter at Friprogsenteret ble lagt ned i 2014 har jeg drevet nettstedet www.goopen.no, først som en blogg, men nå som et nettsted med informasjon om åpne digitale læringsressurser.

http://www.goopen.no


1 bidrag