Den europeiske menneskerettsdomstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettsdomstolen

  Fra SNL

 • Den europeiske menneskerettskonvensjon

  Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er en internasjonal avtale inngått av samtlige 47 medlemsland i Europarådet der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter. Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953. Norge ratifiserte EMK i 1952. EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt – og fortsatt har – størst praktisk betydning i både europeisk og norsk rettsliv.

 • Parot-doktrinen

  Parot-doktrinen var en spansk rettspraksis som ble anvendt hovedsakelig på terrorister tilknyttet den spanske separatistorganisasjonen ETA. I henhold til denne rettspraksisen trekkes straffereduksjonen fra hver fengselsstraff individuelt, og endret på en tidligere praksis der straffereduksjonen ble beregnet utfra den totale soningstiden på maksimalt 30 år.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske menneskerettsdomstol

  Den europeiske menneskerettsdomstol (forkortet EMD) er en internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Den europeiske menneskerettskonvensjon

  Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i Roma 4.

 • Drapet på Birgitte Tengs

  Drapet på Birgitte Tengs, også kalt Birgitte-saken eller Tengs-saken, er en mye omtalt uoppklart norsk drapssak som startet våren 1995 i Kopervik på Karmøy.

Mer om Den europeiske menneskerettsdomstolen fra Vox Publicas arkiv