Den europeiske menneskerettsdomstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettsdomstolen

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettskonvensjonen

    Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er en internasjonal avtale inngått av samtlige 46 medlemsland i Europarådet, der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter.Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953. Norge ratifiserte EMK i 1952. EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt – og fortsatt har – størst praktisk betydning i både europeisk og norsk rettsliv..

  • Parot-doktrinen

    Parot-doktrinen var en spansk rettspraksis som ble anvendt hovedsakelig på terrorister tilknyttet den spanske separatistorganisasjonen ETA. I henhold til denne rettspraksisen trekkes straffereduksjonen fra hver fengselsstraff individuelt, og endret på en tidligere praksis der straffereduksjonen ble beregnet utfra den totale soningstiden på maksimalt 30 år.

Mer om Den europeiske menneskerettsdomstolen fra Vox Publicas arkiv