Fagbevegelse

Fri Fagbevegelse kan sikte til: wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fagbevegelsen

  Fagbevegelsen er en alminnelig fellesbetegnelse for fagforeninger, landsomfattende fagforbund og lokale organisasjonsledd i arbeidstakerorganisasjoner. Fagbevegelsen utgjør en hoveddel av det som kalles arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsens andre viktige bestanddel er de politiske partiene som historisk har blitt dannet for å fremme arbeideres interesser, som arbeiderpartier, sosialdemokratiske partier og sosialistiske og kommunistiske partier.

 • gule fagforeninger

  Gule fagforeninger er arbeidstakerorganisasjoner som står i et konkurranseforhold til den mer etablerte delen av fagbevegelsen. I Norge har det vært vanlig å omtale de forbundene som ikke er medlem av LO som gule.Gule fagforeninger er også tidligere brukt som skjellsord innenfor den sosialistiske arbeiderbevegelsen om foreninger av arbeidere og funksjonærer som er organisert i samforstand med bedriftsledelsen, og som har til formål å hindre streiker og å bekjempe de fagforeningene som hevder arbeidernes interesser i kamp mot arbeidsgiverne.Slike gule fagforeninger spilte til sine tider stor rolle innenfor den tyske storindustrien, og under navn av «company unions» i USA.I Norge var de viktigste gule fagforeningene de «Frie arbeiderforeninger», som i mellomkrigstiden i enkelte bygder ble organisert av skogeierne.

  Fra wikipedia

 • Fagforening

  Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.

 • Fri Fagbevegelse

  Fri Fagbevegelse kan sikte til:

 • Fri Fagbevegelse (tidsskrift)

  Fri Fagbevegelse var navnet på LOs illegale medlemsblad under den tyske okkupasjonen av Norge i årene 1940–1945.

Mer om Fagbevegelse fra Vox Publicas arkiv