Fagbevegelse

Fri Fagbevegelse kan sikte til: wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • fagbevegelsen

    Fagbevegelsen er en alminnelig fellesbetegnelse for fagforeninger, landsomfattende fagforbund og lokale organisasjonsledd i arbeidstakerorganisasjoner. Fagbevegelsen utgjør en hoveddel av det som kalles arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsens andre viktige bestanddel er de politiske partiene som historisk har blitt dannet for å fremme arbeideres interesser.

  • gule fagforeninger

    Gule fagforeninger er arbeidstakerorganisasjoner som står i et konkurranseforhold til den mer etablerte delen av fagbevegelsen. I Norge har det vært vanlig å omtale de forbundene som ikke er medlem av LO som gule. Gule fagforeninger er også tidligere brukt som skjellsord innenfor den sosialistiske arbeiderbevegelsen om foreninger av arbeidere og funksjonærer som er organisert i samforstand med bedriftsledelsen, og som har til formål å hindre streiker og å bekjempe de fagforeningene som hevder arbeidernes interesser i kamp mot arbeidsgiverne.

Mer om Fagbevegelse fra Vox Publicas arkiv