Fagbevegelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Gunnar Braathen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Gunnar Braathen.

 • Bilde: Oslo Museum

  Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund

 • Bilde: Oslo Museum

  Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund

  Fra SNL

 • Menstadslaget

  Menstadslaget var et sammenstøt som fant sted 8. juni 1931 ved Menstad i Skien mellom demonstrerende arbeidere og politi, med senere tilkalte militære avdelinger.Den umiddelbare årsaken var lockouten ved Norsk Hydro ved Menstad lasteplass og Union & Co. ved Skotfoss våren 1931. Under lockouten lot bedriftene arbeid bli utført av «kontraktsarbeidere» uten tariffavtale.

 • arbeiderbevegelse

  Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser. Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelse..

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Fagforening

  Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.

 • Rolf Gerhardsen

  Rolf Eilert Gerhardsen (født 3.

Mer om Fagbevegelse fra Vox Publicas arkiv