Fagpressen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Den Norske Fagpresses Forening

  Den Norske Fagpresses Forening er en forening som ble stiftet i 1898 med formål å ivareta fagpressens interesser. Fagpresse defineres i vedtektene som publikasjoner rettet mot et yrke, en næringsgren eller et interesseområde. Foreningen har blant annet underavdelinger for fagpressens redaktører og markedsansvarlige, samt et eget faglig-etisk utvalg.

 • fagpresse

  Fagpresse er en samlebetegnelse på periodiske publikasjoner med faglig innhold innen vitenskap, kunst, næringsliv, folkeopplysning med mer. Fagtidsskrifter utgis av næringsorganisasjoner, fagorganisasjoner, yrkesorganisasjoner og ideelle organisasjoner.Første norske fagblad kan sies å ha vært Samlinger af juridiske og historiske Materier (utgitt i 1784–1786).

  Fra wikipedia

 • Fagpressen

  Fagpressen (tidligere Den Norske Fagpresses Forening) er Norges eldste presseorganisasjon, stiftet i 1898.

 • Forsvarets forum

  Forsvarets forum (tidligere Mannskapsavisa og Forsvarsforum) er et magasin og nettside som skriver om det norske Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

 • Kantar TNS

  Kantar AS, tidligere Kantar TNS AS og TNS Gallup AS, er Norges største markedsanalysebyrå, i henhold til omsetningsstatistikk fra Norsk Markedsanalyse Forening.