Fellesskap

Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fellesskap

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Norsk arbeidsliv

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Ansatte er samlet til nyttårsfeiering i oppholdsrommet på Valhall QP

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kløvmeis, 1 par

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Bygning, Hevsdalen, Buvasshytta 1938-1940

  Fra SNL

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner:nye saksområder for samarbeidetnye medlemsland i samarbeidetoverføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene.

 • Det franske fellesskap

  Det franske fellesskap, statsforbund opprettet ifølge den 5. franske republikks forfatning av 1958 til avløsning av Den franske union av 1946. Det franske fellesskap omfattet til å begynne med Frankrike med Algerie (som ble selvstendig i 1962), Frankrikes oversjøiske departementer og territorier, Madagaskar, landene i Fransk Vest-Afrika (unntatt Guinea) og landene i Fransk Ekvatorial-Afrika.Ved en grunnlovsendring i 1960 ble det åpnet adgang for statene til å oppnå fullstendig selvstendighet samtidig som de ble stående som medlemmer av Det franske fellesskap.

  Fra wikipedia

 • Den muslimske verden

  Begrepet den muslimske verden har to betydninger.

 • Det europeiske fellesskap

  Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993.

 • Krishna Janmashtami

  Krishna Janmashtami (Devanagari कृष्ण जन्माष्टमी Krishna janmāṣṭamī), også kjent under navnene Krishnashtami, Saatam Aatham, Gokulashtami, Ashtami Rohini, Srikrishna Jayanti, Sree Jayanti eller noen ganger bare som Janmashtami, er en årlig feiring av fødselen til den hinduistiske guden Krishna, den åttende avatar av Vishnu.

Mer om Fellesskap fra Vox Publicas arkiv