Fellesskap

Kristent Fellesskap Bergen er en norsk kristen frimenighet i Bergen i Vestland fylke. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fellesskap

  Fra SNL

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner: nye saksområder for samarbeidet nye medlemsland i samarbeidet overføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene .

 • Det franske fellesskap

  Det franske fellesskap var et statsforbund som bestod av Frankrike og landets oversjøiske territorier og tidligere afrikanske kolonier. Det ble grunnlagt i 1958 og oppløst i 1995. Det franske fellesskap ble opprettet ved den femte franske republikks forfatning av 1958 til avløsning av Den franske union av 1946 (fjerde republikk). Forbundet omfattet til å begynne med Frankrike med Algerie (som ble selvstendig i 1962), Frankrikes oversjøiske departementer og territorier, Madagaskar, landene i Fransk Vest-Afrika (unntatt Guinea) og landene i Fransk Ekvatorial-Afrika.

  Fra wikipedia

 • Det europeiske fellesskap

  Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993, som en etterfølger til Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/Fellesmarkedet).

 • Kristent fellesskap

  Kristent Fellesskap Bergen er en norsk kristen frimenighet i Bergen i Vestland fylke.

 • Norm

  Norm, særskilt sosiale normer, er en sosiologisk betegnelse for intersubjektive, allment delte og ofte underforståtte regler og forventninger på oppførsel som gjelder for et mindre sosialt fellesskap og for samfunnet i sin helhet.