Fellesskap

De europeiske fellesskap (EF) var fra 1967 til 1992 navnet på det som senere utviklet seg til dagens EU. Ved fusjonstraktaten i 1965 (i kraft 1967) fikk samarbeidet en felles administrasjon, det som senere skulle bli dagens Europakommisjonen og Det europeiske råd (EUs toppmøte). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fellesskap

  Fra SNL

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner: nye saksområder for samarbeidet nye medlemsland i samarbeidet overføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene .

 • Det andinske fellesskap

  Det andinske fellesskap er en regional frihandelsorganisasjon i det nordvestlige Sør-Amerika, med Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru som medlemmer.Fellesskapet ble dannet som Andes-pakten (Pacto Andina) gjennom Cartagena-overenskomsten inngått i 1969 mellom Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador og Peru. I 1973 kom Venezuela også med, mens Chile forlot pakten 1976.

  Fra wikipedia

 • De europeiske fellesskap

  De europeiske fellesskap (EF) var fra 1967 til 1992 navnet på det som senere utviklet seg til dagens EU. Ved fusjonstraktaten i 1965 (i kraft 1967) fikk samarbeidet en felles administrasjon, det som senere skulle bli dagens Europakommisjonen og Det europeiske råd (EUs toppmøte).

 • Det europeiske fellesskap (EU)

  Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993, som en etterfølger til Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/Fellesmarkedet).

 • Det europeiske økonomiske fellesskap

  Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF) eller Fellesmarkedet, på norsk ofte også kalt EEC etter den engelske tittel European Economic Community, ble stiftet ved undertegningen av Romatraktaten i 1957.