Fellesskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fellesskap

  Fra SNL

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner: nye saksområder for samarbeidet nye medlemsland i samarbeidet overføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene .

 • Det andinske fellesskap

  Det andinske fellesskap er en regional frihandelsorganisasjon i det nordvestlige Sør-Amerika, med Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru som medlemmer. Fellesskapet ble dannet som Andes-pakten (Pacto Andina) gjennom Cartagena-overenskomsten inngått i 1969 mellom Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador og Peru. I 1973 kom Venezuela også med, mens Chile forlot pakten 1976.

  Fra wikipedia

 • De europeiske fellesskap

  De europeiske fellesskap (EF) var fra 1967 til 1992 navnet på det som senere utviklet seg til dagens EU. Ved fusjonstraktaten i 1965 (i kraft 1967) fikk samarbeidet en felles administrasjon, det som senere skulle bli dagens Europakommisjonen og Det europeiske råd (EUs toppmøte).

 • Det europeiske fellesskap (EU)

  Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993, som en etterfølger til Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/Fellesmarkedet).

 • NATO

  NATO (av engelsk North Atlantic Treaty Organization; offisielt også fransk Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN); norsk: Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en militærallianse bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika.