Fellesskap

Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fellesskap

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Norsk arbeidsliv

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  Ansatte er samlet til nyttårsfeiering i oppholdsrommet på Valhall QP

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Kløvmeis, 1 par

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Bygning, Hevsdalen, Buvasshytta 1938-1940

  Fra SNL

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner: nye saksområder for samarbeidet nye medlemsland i samarbeidet overføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene .

 • Det franske fellesskap

  Det franske fellesskap, statsforbund opprettet ifølge den 5. franske republikks forfatning av 1958 til avløsning av Den franske union av 1946. Det franske fellesskap omfattet til å begynne med Frankrike med Algerie (som ble selvstendig i 1962), Frankrikes oversjøiske departementer og territorier, Madagaskar, landene i Fransk Vest-Afrika (unntatt Guinea) og landene i Fransk Ekvatorial-Afrika.

  Fra wikipedia

 • Den muslimske verden

  Begrepet den muslimske verden har to betydninger.

 • Det europeiske fellesskap

  Det europeiske fellesskap ble opprettet ved Maastricht-traktaten i 1993.

 • Mährens nasjonale fellesskap

  Mährens nasjonale fellesskap (tsjekkisk: Moravská národní obec) er en partipolitisk uavhengig borgerforening som fokuserer på Mährens kultur, historie og mährisk samhold.

Mer om Fellesskap fra Vox Publicas arkiv