Filmhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • norsk film

    Siden oppstarten på begynnelsen av 1900-tallet har norsk film hatt en stor utvikling og gjennomgått mange endringer. Perioder med motgang og lav produksjon har gjennom årene blitt avløst av oppgangstider, med statlig finansiering, økte besøkstall på kino og internasjonal kommersiell suksess. Fiskerlivets farer, et drama som antas innspilt i 1907, regnes ofte som den første norske spillefilmen.

  • science fiction

    Science fiction som filmsjanger forteller ofte historier om menneskers forhold til maskiner, vitenskap, avansert teknologi, kunstig intelligens og fremmede livsformer. Handlingen foregår som regel i en nær eller fjern framtid og bearbeider gjerne store spørsmål om menneskets plass i universet. Science fiction blir ofte kombinert med andre filmsjangre som skrekkfilm, actionfilm og fantasy, og den er en av de mest populære sjangrene i filmhistorien..

Mer om Filmhistorie fra Vox Publicas arkiv