Filterboble

En filterboble er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Filterboble

  Fra SNL

 • sosiale medier

  Sosiale medier er nettsider og apper som tilrettelegger for å skape og dele innhold, og å delta i sosiale nettverk. Facebook er det mest vanlige sosial mediet i Norge og internasjonalt, men også Twitter, Instagram og Snapchat er mye brukt. Sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på, både i hverdagen og i jobbsammenheng. Sosiale medier brukes til å kommunisere med andre brukere, men også til nyhetformidling, markedsføring, politiske ytringer, og offentlig informasjon. Sentrale kjennetegn ved sosiale medier at de eies av globale aktører, og brukes på tvers av landegrenser, samt at de finansieres gjennom algoritmestyrt reklame.

  Fra wikipedia

 • Filterboble

  En filterboble er en effekt som kan oppstå ved at personer får filtrert og sortert bort informasjon på internett fordi de bruker nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold.

 • Medieutvikling

  Massemedia, ofte bare omtalt som media eller mediene, defineres som teknologiske meddelelsesmidler brukt for å spre et budskap til en stor mengde mottakere på kort tid – altså massekommunikasjon6.

Mer om Filterboble fra Vox Publicas arkiv