FM-radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • fading

  I radioteknisk sammenheng betegnelse for variasjon i signalstyrke og -forvrengning. Oppstår når det mottatte signal er sammensatt av bølger (to eller flere) som har fulgt forskjellige veier fra sender til mottager. Den mest kjente form for fading fremkommer ved en vekselvirkning mellom bølger som har utbredt seg langs jordoverflaten og bølger som er blitt reflektert fra ionosfæren (se bølge, bølgeforplantning).Siden et bølgefelt ikke bare er karakterisert ved sin styrke, men også ved retningen av feltet (fase), vil to bølger kunne forsterke hverandre dersom retningene er sammenfallende (i fase), mens totalfeltet blir svekket når feltene er motsatt rettet (i motfase).

  Fra wikipedia

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • FM-båndet

  FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5 til 108 MHz.

 • Multirecorder (båndspiller med FM-radio)

  Multirecorder var en båndspiller med og FM-radio.