FM-radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Radio

 • Bilde: Sunnfjord Museum

  Radio

 • Bilde: Gudbrandsdalsmusea AS

  Radio

 • Bilde: Sunnfjord Museum

  Radio

  Fra SNL

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • antenne

  En antenne har samme egenskaper som senderantenne og mottakerantenne og antennene kan i prinsipp konstrueres på samme måte. I praksis vil mottakerantenner oftest utformes annerledes fordi de skal håndtere små effekter og gjerne være enkle og billige. For transportable radiomottakere (reiseradioer) brukes rette stavantenner, rammeantenner eller ferrittantenner.

  Fra wikipedia

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • Edwin H. Armstrong

  Edwin Howard Armstrong (født 18.

 • Radio Nova

  Radio Nova, grunnlagt i 1950 som Oslostudentenes Radioclub (OSRC), er studentradioen i Oslo.