FM-radio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • tuner

  Tuner er høyfrekvensenheten i en radio- eller fjernsynsmottaker. Tuneren består av høyfrekvensforsterker, blandetrinn og lokaloscillator. Tunerens oppgave er å ta imot en modulert bærebølge med nyttesignal (audio eller video) og presentere dette i form av lyd eller TV-bilder. En tuner for mottak av radioprogrammer er vanligvis en integrert del av en kombinert mottaker/forsterker, men i FM-radioer var det også vanlig med dedikerte enheter som måtte kobles til en forsterker.

  Fra wikipedia

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • FM-båndet

  FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5 til 108 MHz.

 • Radio

  Radio er en teknologi som tillater sending av signaler ved å modulere elektromagnetiske bølger som ikke trenger et medium å forplante seg i, og brer seg derfor lett gjennom luft og vakuum.