FM

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fm

  Fm er atomsymbol for grunnstoffet fermium..

 • frekvensmodulasjon

  Frekvensmodulasjon, frekvensmodulasjon, en modulasjonsmetode hvor signalet som skal overføres styrer frekvensen til bærebølgen. En sentral parameter ved frekvensmodulasjon er deviasjonen β, frekvensutsvinget i forhold til frekvensen for det modulerende signal, definert når det modulerende signal er en sinusbølge.Ved lav deviasjon, β < 1, har den modulerte bærebølgen et spektrum med to sidebånd, som ved amplitudemodulasjon, og med en båndbredde tilnærmet gitt av 2 ganger båndbredden for det modulerende signalet.

  Fra wikipedia

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • FM-båndet

  FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5 til 108 MHz.

 • Frekvensmodulasjon

  Frekvensmodulasjon (FM) er informasjon som skal overføres preget inn på bærebølgen som en variasjon av dens frekvens.