FM

Last.fm er et sosialt nettsamfunn som samler inn informasjon om hva brukerne hører på, og lager lister ut av det. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fm

  Fm er atomsymbol for grunnstoffet fermium..

 • frekvensmodulasjon

  Frekvensmodulasjon, ofte bare kalt FM, er en modulasjonsmetode som er mye brukt for radiosignaler. I frekvensmodulasjon styrer signalet som skal overføres frekvensen til bærebølgen, i motsetning til amplitudemodulasjon (AM), der amplituden til bærebølgen styres av signalet. En sentral parameter ved frekvensmodulasjon er deviasjonen β, frekvensutsvinget i forhold til frekvensen for det modulerende signal, definert når det modulerende signal er en sinusbølge.

  Fra wikipedia

 • FM-båndet

  FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5 til 108 MHz.

 • Frekvensmodulasjon

  Frekvensmodulasjon (FM) er informasjon som skal overføres preget inn på bærebølgen som en variasjon av dens frekvens.

 • Last.fm

  Last.fm er et sosialt nettsamfunn som samler inn informasjon om hva brukerne hører på, og lager lister ut av det.