Folkeavstemning

En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Folkeavstemning 1905

 • Bilde: Norsk Industriarbeidermuseum

  Folkeavstemning på Sognehuset i Atrå

 • Bilde: Telemark Museum

  Folkeavstemning om unionsoppløsningen 1905 Hotel Augustin

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Folkeavstemning 1905

  Fra Virksomme Ord

 • Stem nei!

  Naar man i en samlet Sum skulde karakterisere det norske Folks Sindstilstand i dette Øieblik, saa maa man vist sige: Folket er træt. Trods den forestaaende Folkeafstemning, trods Avisraslingen, trods de mange Opraab med de mange Navne under, trods Øieblikkets Larm - Folket er træt.

  Fra SNL

 • folkeavstemning

  Folkeavstemning, også kalt referendum, avstemning blant alle stemmeberettigede borgere i et område, som et land, en delstat, et fylke eller en kommune, om et nærmere avgrenset politisk spørsmål.En folkeavstemning kan være enten avgjørende eller rådgivende. I det første tilfellet avgjør de stemmeberettigede spørsmålet det gjelder direkte gjennom avstemningen.

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner:nye saksområder for samarbeidetnye medlemsland i samarbeidetoverføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene.

  Fra Bibsys

 • Det var en gang en folkeavstemning-

  Dahl, Hans Normann
 • Europa i forandring :

  — Norge, Sverige og Finland har forhandlet frem en medlemsskapsavtale som skal avgjøres i folkeavstemning : er Nordens næringsliv og offentlig forvaltning forberedt på de store endringene som vil skje? : endags-konferanse ved Handelshøyskolen BI fredag 17. juni 1994

  Nørgaard, Kari
 • Den store styrkeprøven :

  — om EU-avstemningen i norsk politikk : sluttrapport fra Folkeavstemningsprosjektet

  Ryghaug, Marianne
 • Grunnloven vår :

  — 1814 til 1975 : utgave for selvstudium

  Andenæs, Tønnes
 • En redigerad bild :

  — EU i medierna inför folkomröstningen

  Hvitfelt, Håkan