Folkeavstemning

En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Stem nei!

  Naar man i en samlet Sum skulde karakterisere det norske Folks Sindstilstand i dette Øieblik, saa maa man vist sige: Folket er træt. Trods den forestaaende Folkeafstemning, trods Avisraslingen, trods de mange Opraab med de mange Navne under, trods Øieblikkets Larm - Folket er træt.

  Fra SNL

 • folkeavstemning

  Folkeavstemning, også kalla referendum, er avstemning blant alle borgarar med stemmerett om eit nærare avgrensa politisk spørsmål. Folkeavstemning er eit demokratisk styringsprinsipp som skal sikre at avstanden mellom folkeviljen og dei styrande ikkje vert for stor. Folkeavstemningar kan haldast på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Alle folkeavstemningar verkar retningsgivande for dei politiske organa.

 • EUs historie

  Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Siden den tid har den europeiske integrasjon utviklet seg særlig langs tre dimensjoner: nye saksområder for samarbeidet nye medlemsland i samarbeidet overføring av myndighet til de europeiske institusjonene fra medlemslandene .

  Fra wikipedia

 • Folkeavstemning

  En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer.

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EF 1972

  Folkeavstemning om norsk tilslutning til EEC ble avholdt 24.

 • Folkeavstemninger i Norge

  Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven, slik at ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted.