Folkeavstemning

En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkeavstemning

  Folkeavstemning, også kalla referendum, er avstemning blant alle borgarar med stemmerett om eit nærare avgrensa politisk spørsmål. Folkeavstemning er eit demokratisk styringsprinsipp som skal sikre at avstanden mellom folkeviljen og dei styrande ikkje vert for stor. Folkeavstemningar kan haldast på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå. Alle folkeavstemningar verkar retningsgivande for dei politiske organa.

 • folkeavstemning

  Folkeavstemning er en egen type valg. Da velger man ikke representanter som skal styre på vegne av folket. I stedet skal folket si hva de mener om en sak..

  Fra wikipedia

 • Folkeavstemning

  En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer.

 • Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

  Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28.

 • Folkeavstemninger i Norge

  Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven, slik at ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted.