Folkehelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkehelse

  Folkehelse er helsetilstanden i ei avgrensa befolkning, eit land eller ein region. Folkehelsa er noko anna og meir enn summen av helsetilstanden til dei enkelte innbyggjarane. Omgrepet tek òg opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påverkar helsetilstanden. I Noreg blir folkehelse behandla som ei politisk sak, noko som kjem til uttrykk i stortingsmeldinga Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn Meld.

 • Statens institutt for folkehelse

  Statens institutt for folkehelse var en tidligere statlig institusjon opprettet i 1929 for å overvåke helsetilstanden i Norge og fremme folkehelsen ved å bekjempe sykdommer som skyldes mikroorganismer og forebygge sykdommer og helseskader som skyldes fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer. Instituttet ble i 2002 innlemmet i Nasjonalt folkehelseinstitutt, i dag Folkehelseinstituttet..

  Fra wikipedia

 • Folkehelse

  Folkehelse er betegnelsen for å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse.

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon med 450 helselag og demensforeninger over hele landet.

 • Statens institutt for folkehelse

  Statens institutt for folkehelse (SIFF, populært kalt «Folkehelsa») var en norsk statlig institusjon med ansvar for å fremme Norges folkehelse ved å bekjempe sykdommer som skyldes mikroorganismer og forebygge sykdommer og helseskader som skyldes fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer.