Folkehelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statens institutt for folkehelse.

  Fra SNL

 • folkehelseloven

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen, landsomfattende humanitær helseorganisasjon, stiftet 1910 under navnet Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen, omdøpt i 1963. Spilte i årene frem til den annen verdenskrig en ledende rolle i tuberkulosearbeidet i Norge. Foreningen har, etter hvert som tuberkulosen gikk tilbake, utvidet sitt arbeidsfelt og har nå som hovedformål å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak.

  Fra wikipedia

 • Folkehelse

  Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow).

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

 • Statens institutt for folkehelse

  Statens institutt for folkehelse (SIFF, populært kalt «Folkehelsa») var en norsk statlig institusjon med ansvar for å fremme Norges folkehelse ved å bekjempe sykdommer som skyldes mikroorganismer og forebygge sykdommer og helseskader som skyldes fysiske, kjemiske og sosiale miljøfaktorer.