Forlag

Et forlag er en virksomhet som utgir bøker, blader og andre publikasjoner. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forlag

  Forlag er foretak som utgir bøker, tidsskrifter, læremidler og lignende innhold. Forlagenes utgivelser kommer i ulike formater, på papir, som lydbøker eller digitalt.I de fleste tilfeller er det forfattere som produserer innholdet som utgis. Forlaget redigerer og bearbeider innholdet, offentliggjør og markedsfører verket, og forvalter forfatternes ideelle rettigheter.

 • forlag

  Uttrykket «å påta seg forlag» ble i eldre juridisk språk brukt om det å forstrekke eieren eller brukeren av en gruve eller en industriell bedrift med penger eller naturalia til driften.Innskyteren (forleggeren) fikk forlagsrett til, det vil si underpant i, de produkter som ble frembrakt. Regler om dette fantes i bergverksloven av 1842. De ble senere avløst av forlagspanteloven av 1946, som igjen er blitt avløst av reglene om varelagerpant i panteloven av 8.

  Fra wikipedia

 • Forlag

  Et forlag er en virksomhet som utgir bøker, blader og andre publikasjoner.

 • Gyldendal Norsk Forlag

  Gyldendal Norsk Forlag er et av Norges største forlag.

 • Schibsted

  Schibsted (OSE: SCH) er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo.Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs.