Forleggerforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • bokhandel

    Bokhandel er et firma som driver salg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel sørger forlag for produksjonen av bøkene, mens bokhandelen selger det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, formingsmateriell, leketøy, spill og liknende. Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske.

  • Den norske Forleggerforening

    Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag og ble stiftet i 1895. Den norske Forleggerforening har 113 medlemsforlag (2019). Styreleder er Edmund Austigard (Samlaget) og administrerende direktør er Heidi Austlid. Med unntak av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke og Strawberry Publishing er alle de store norske forlagene medlem av foreningen.