Forretningsmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forretningsmodell

  Fra SNL

 • crowdsourcing

  Crowdsourcing, måte å anskaffe varer og tjenester på. Betegnelsen er avledet av ordet outsourcing og handler om å legge til rette for at en anonym mengde arbeidere skal utføre oppgaver som leder til et ønsket produkt.Hvilke ord man bruker for å beskrive arbeiderne avhenger av hvilken funksjon de har i produksjonsprosessen og hvilken strategi man velger for å motivere dem.Av og til benytter man generelle kategorier som bruker, deltaker eller medlem.

 • Kvasir

  Kvasir er en norsk søketjeneste som viser treff fra flere kilder samtidig, blant annet nettsøk, bildesøk og nyhetssøk. Tjenesten ble lansert i 1995 og fokuserer på norske brukere og norske søk. Forretningsmodellen til Kvasir er basert på distribusjon av sponsede lenker.Kvasirs hovedsøk baserer seg på en tilpasset indeksering fra Google. Søketreffene leveres av Googles søkemotor, men sorteringen og filtreringen er tilpasset av Kvasir for norske lesere.

  Fra wikipedia

 • Den lange halen

  Den lange halen (engelsk The Long Tail) er et uttrykk først brukt av Chris Anderson i oktoberutgaven 2004 av teknologimagasinet Wired for å beskrive strategien til nye internettbaserte virksomheter som baserer seg på å selge små volumer til mange ulike kunder fra et stort vareutvalg over tid.

 • Forretningsmodell

  Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

 • Forretningsplan

  En forretningsplan er et planleggingsdokument for et foretak i oppstartsfasen.