Forretningsmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forretningsmodell

  Fra SNL

 • crowdsourcing

  Crowdsourcing, måte å anskaffe varer og tjenester på. Betegnelsen er avledet av ordet outsourcing og handler om å legge til rette for at en anonym mengde arbeidere skal utføre oppgaver som leder til et ønsket produkt. Hvilke ord man bruker for å beskrive arbeiderne avhenger av hvilken funksjon de har i produksjonsprosessen og hvilken strategi man velger for å motivere dem.

 • delingsøkonomi

  Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner og bedrifter kjøper, bytter og tilbyr tjenester eller eiendeler i samhandling med hverandre via en digital plattform. Modellen har forenklet markedsmulighetene ved kjøp, utleie og bytte av private eiendeler som bolig, bil og arbeidstjenester. Benyttelse av en slik forretningsmodell har gjort det lettere for innovasjon og konkurranse blant både private- og bedriftsaktører.

  Fra wikipedia

 • Amazon.com

  Amazon.com, Inc.

 • Forretningsmodell

  Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

 • Kyäni

  Kyäni er et amerikansk selskap etablert i 2005 av Kirk Hansen, Carl Taylor og Dick Powell.