Forretningsmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forretningsmodell

  Fra SNL

 • fast fashion

  Fast fashion er et begrep som brukes for å beskrive en forretningsmodell. Begrepet brukes også om klær som er produsert gjennom denne forretningsmodellen, som kjennetegnes av store volumer, global handel og raske endringer.Fast fashion er opprinnelig basert på å kopiere catwalk-trender fra designmerker, og forretningsmodellen ble lønnsom gjennom å masseprodusere disse trendene til en lav kostnad for et globalt massemarked.

 • crowdsourcing

  Crowdsourcing, måte å anskaffe varer og tjenester på. Betegnelsen er avledet av ordet outsourcing og handler om å legge til rette for at en anonym mengde arbeidere skal utføre oppgaver som leder til et ønsket produkt.Hvilke ord man bruker for å beskrive arbeiderne avhenger av hvilken funksjon de har i produksjonsprosessen og hvilken strategi man velger for å motivere dem.

  Fra wikipedia

 • Forretningsmodell

  Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

 • Nespresso

  Nespresso, eller Nestlé Nespresso S.A., har hovedkontor i Lausanne i Sveits og er et datterselskap av Nestlé.

 • Sbanken

  Sbanken er et heldigitalt kundekonsept fra DNB med hovedkontor i Bergen og har per 31.des 2021 ca.