Forretningsmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forretningsmodell

  Fra SNL

 • crowdsourcing

  Crowdsourcing, måte å anskaffe varer og tjenester på. Betegnelsen er avledet av ordet outsourcing og handler om å legge til rette for at en anonym mengde arbeidere skal utføre oppgaver som leder til et ønsket produkt. Hvilke ord man bruker for å beskrive arbeiderne avhenger av hvilken funksjon de har i produksjonsprosessen og hvilken strategi man velger for å motivere dem.

 • delingsøkonomi

  Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner og bedrifter kjøper, bytter og tilbyr tjenester eller eiendeler i samhandling med hverandre, gjerne via en digital plattform. Modellen har forenklet markedsmulighetene ved kjøp, utleie og bytte av private eiendeler som bolig, bil, båt og arbeidstjenester. Benyttelse av en slik forretningsmodell har gjort det lettere for innovasjon og konkurranse blant både private- og bedriftsaktører.

  Fra wikipedia

 • Den lange halen

  Den lange halen (engelsk The Long Tail) er et uttrykk først brukt av Chris Anderson i oktoberutgaven 2004 av teknologimagasinet Wired for å beskrive strategien til nye internettbaserte virksomheter som baserer seg på å selge små volumer til mange ulike kunder fra et stort vareutvalg over tid.

 • Forretningsmodell

  Forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier.

 • Multi-level marketing

  MLM omdirigeres hit.