Forsamlingsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet, forsamlingsrett, retten til å komme sammen for å drøfte eller gi uttrykk for fellesinteresser; denne rett er i nær slekt med foreningsfrihet. Forsamlingsfrihet er blant de menneskerettigheter som er anerkjent i de fleste demokratiske land, og fastslått i FNs menneskerettighetserklæring av 1948 (art. 20), i Europarådets menneskerettighetskonvensjon av 1951 (art.

 • demonstrasjon

  Demonstrasjon, et forsøk på å legge et standpunkt eller sinnelag for dagen på tydelig eller oppsiktsvekkende måte.Som regel dreier det seg om opptog og massemønstringer av ulike slag, der intensjonen i de fleste tilfeller er å vise sitt standpunkt i en politisk sak på en fredelig måte.Unntaksvis vil demonstrasjoner imidlertid komme i stand med den hensikt å framprovosere sammenstøt med grupper som inntar et annet politisk standpunkt, eller med politiet og eventuelt andre representanter for statens utøvende myndighet.Som politisk makt- og pressmiddel har demonstrasjoner især vært brukt av radikale bevegelser, både til høyre og venstre.

  Fra wikipedia

 • Forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter.

 • Oktobermanifestet

  Oktobermanifestet (russisk: Октябрьский Манифест, Манифест 17 октября) ble utstedt den 17.

 • Russland

  Russland (russisk Росси́я, Rossíja uttale ), offisielt Den russiske føderasjon (russisk Росси́йская Федера́ция, Rossíjskaja Federátsija uttale ), er et land i det nordlige Eurasia.