Forsamlingsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet, eller forsamlingsrett, er retten til å komme sammen for å drøfte eller gi uttrykk for fellesinteresser. Denne rett er i nær slekt med foreningsfrihet. Forsamlingsfrihet er blant de menneskerettigheter som er anerkjent i de fleste demokratiske land. Forsamlingsfrihet er fastslått i FNs menneskerettighetserklæring av 1948 (art. 20), i Europarådets menneskerettighetskonvensjon av 1951 (art.

 • Alisa Ganijeva

  Alisa Ganijeva er en russisk forfatter, litteraturkritiker og redaktør. Ganijeva er oppvokst i byen Makhatsjkala i Dagestan og har siden 2003 vært bosatt i Moskva, der hun er redaktør for avisen Nezavisimaja gazetas litteraturbilag og virker som kritiker og forfatter. Hun debuterte 2010 med Salam, Dalgat! (Salam tebe, Dalgat!), en samling tekster om hvordan livet i Dagestan arter seg for ungdommen i byene.

  Fra wikipedia

 • Forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter.

 • Konventikkelplakaten

  Konventikkelplakaten var en forordning som ble innført 13.

 • Russland

  Russland (russisk: Росси́я, Rossíja uttale ), offisielt Den russiske føderasjon (russisk Росси́йская Федера́ция, Rossíjskaja Federátsija uttale ), er et land i det nordlige Eurasia.