Forsamlingsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet, eller forsamlingsrett, er retten til å komme sammen for å drøfte eller gi uttrykk for fellesinteresser. Forsamlingsfriheten er blant de menneskerettigheter som er anerkjent i de fleste demokratiske land. Forsamlingsfrihet har særlig nær sammenheng med foreningsfrihet, ved at begge gjelder retten til samkvem med andre. Forskjellen ligger i at foreninger gjerne har et mer varig og mer organisert preg enn forsamlinger.

 • Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon var en revolusjon i 1917, som først avskaffet det russiske keiserriket og deretter brakte bolsjevikpartiet (det senere kommunistpartiet) til makten i Russland. Revolusjonen brøt ut i mars 1917. Etter den julianske kalenderen som var i bruk i Russland var man fortsatt i februar. Begivenheten er derfor gjerne omtalt som «februarrevolusjonen».

  Fra wikipedia

 • Forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter.

 • Konventikkelplakaten

  Konventikkelplakaten var en forordning som ble innført 13.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.