Forsamlingsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet, eller forsamlingsrett, er retten til å komme sammen for å drøfte eller gi uttrykk for fellesinteresser. Forsamlingsfriheten er blant de menneskerettigheter som er anerkjent i de fleste demokratiske land. Forsamlingsfrihet har særlig nær sammenheng med foreningsfrihet, ved at begge gjelder retten til samkvem med andre. Forskjellen ligger i at foreninger gjerne har et mer varig og mer organisert preg enn forsamlinger.

 • foreningsfrihet

  Foreningsfrihet, eller foreningsrett, er den enkeltes rett til fritt å slutte seg sammen med andre i foreninger. I våre dager er foreningsfrihet anerkjent i de fleste demokratiske land, men den er en menneskerett som forholdsvis sent har kjempet seg frem til anerkjennelse. I mange land gjaldt strenge restriksjoner for foreninger av religiøs og politisk art, og for faglige sammenslutninger av arbeidere (fagforeninger).Foreningsfrihet har særlig nær sammenheng med forsamlingsfrihet, ved at begge gjelder retten til samkvem med andre.

  Fra wikipedia

 • Forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter.

 • Kina

  Kina, offisielt Folkerepublikken Kina, er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.