Forsamlingsfrihet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet, eller forsamlingsrett, er retten til å komme sammen for å drøfte eller gi uttrykk for fellesinteresser. Forsamlingsfriheten er blant de menneskerettigheter som er anerkjent i de fleste demokratiske land. Forsamlingsfrihet har særlig nær sammenheng med foreningsfrihet, ved at begge gjelder retten til samkvem med andre. Forskjellen ligger i at foreninger gjerne har et mer varig og mer organisert preg enn forsamlinger.

 • foreningsfrihet

  Foreningsfrihet, eller foreningsrett, er den enkeltes rett til fritt å slutte seg sammen med andre i foreninger. I våre dager er foreningsfrihet anerkjent i de fleste demokratiske land, men den er en menneskerett som forholdsvis sent har kjempet seg frem til anerkjennelse. I mange land gjaldt strenge restriksjoner for foreninger av religiøs og politisk art, og for faglige sammenslutninger av arbeidere (fagforeninger).

  Fra wikipedia

 • Forsamlingsfrihet

  Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter.

 • Kina

  Kina, offisielt Folkerepublikken Kina, er det største landet i Øst-Asia og verdens mest folkerike land.

 • Russland

  Russland, offisielt Den russiske føderasjon, er et land i det nordlige Eurasia.