Forskningsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Royal Society

  The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap.Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon.Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.Royal Society er særlig kjent for den viktige rollen selskapet spilte ved inngangen til det som gjerne kalles opplysningstiden.

 • Bente Træen

  Bente Træen var en norsk seksualvaneforsker. Hun ble cand.odont. ved Universitetet i Oslo 1985, og dr. philos. ved samme universitet i 1993. Hun var professor i helsepsykologi ved Universitetet i Tromsø fra 2001. Træen deltok i og ledet flere av de store seksualvaneundersøkelsene i den norske befolkningen på 1990- og 2000-tallet, med særlig fokus på helserelaterte temaer som kondombruk og sykdomsbeskyttelse.

  Fra wikipedia

 • Forskningsformidling

  Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget.

 • Meltzerprisen

  Meltzerprisen er en rekke forskningspriser som deles ut av Lauritz Meltzers høyskolefond og deles ut for fremragende forskning eller forskningsformidling ved Universitetet i Bergen.

 • Norges forskningsråd

  Norges forskningsråd (kortform Forskningsrådet) er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Mer om Forskningsformidling fra Vox Publicas arkiv