Forskningsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Royal Society

  The Royal Society, etablert i London i 1660, er Storbritannias ledende vitenskapsakademi og verdens eldste nasjonale selskap for fremme av matematikk og naturvitenskap. Selskapet er et frittstående forskerkollegium som gjennom tildelinger, publikasjoner og forskningsformidling skal bidra til å fremme forskning og innovasjon. Akademiet har omtrent 1600 medlemmer (2017) som er oppnevnt på livstid basert på sine fremragende bidrag innen naturvitenskapene, inklusive medisin, ingeniørvitenskap og teknologi.

 • Bente Træen

  Bente Træen er en norsk seksualvaneforsker. Hun ble cand.odont. ved Universitetet i Oslo 1985, og dr. philos. ved samme universitet i 1993. Hun har vært professor i helsepsykologi ved Universitetet i Tromsø fra 2001. Træen har deltatt i og ledet flere av de store seksualvaneundersøkelsene i den norske befolkningen på 1990- og 2000-tallet, med særlig fokus på helserelaterte temaer som kondombruk og sykdomsbeskyttelse.

  Fra wikipedia

 • Forskningsformidling

  Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget.

 • Meltzerprisen

  Meltzerprisen er en rekke forskningspriser som deles ut av Lauritz Meltzers høyskolefond og deles ut for fremragende forskning eller forskningsformidling ved Universitetet i Bergen.

 • Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo

  Prisen for god forskningsformidling ved Universitetet i Oslo (formidlingsprisen, UiOs formidlingspris) er en av Universitetet i Oslos fire priser som tildeles ansatte ved universitetet.

Mer om Forskningsformidling fra Vox Publicas arkiv