Forskningspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler (som har forskning som hovedoppgave ved siden av undervisning), frittstående forskningsinstitutter og i næringslivets laboratorier som del av en industribedrift. Begrepet vitenskap brukes også særlig om den akademiske forskning.

 • Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede ansvaret for den nasjonale utdanningspolitikken, offentlig studiefinansiering, godkjenning av – og tilskudd til – private skoler, høyskoler og folkehøyskoler, og samordning av forskningspolitikken.Jan Tore Sanner fra Høyre og Iselin Nybø fra Venstre er fra 2018 statsråder i Kunnskapsdepartementet. Nybø har ansvar for forskning og høyere utdanning.

  Fra wikipedia

 • Fagbladet Forskningspolitikk

  Fagbladet Forskningspolitikk er et tidsskrift for analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

 • Forskningspolitikk

  Forskningspolitikk er et norsk fagblad, et uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

 • Liste over universitet og høgskoler i Norge

  Høyere utdanning i Norge tilbys ved flere typer læresteder, herunder universitet, vitenskapelige høgskoler, høgskoler og andre institusjoner med akkrediterte høgskolestudier.