Forskningspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • forskning

    Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

  • Jostein Goksøyr

    Jostein Goksøyr var en norsk mikrobiolog og nestor i mikrobiologisk forskning. Han gjorde en viktig innsats for oppbyggingen av biologien ved Universitetet i Bergen og var i en årrekke med på å utforme norsk forskningspolitikk. Han skrev en rekke vitenskapelige arbeider om den fysiologiske virkningen av fungicider, tre-ødeleggende soppers fysiologi og biokjemi, biokjemisk apparatur og mer.