Forskningspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • forskning

    Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

  • Otto Bastiansen

    Otto Bastiansen var en norsk strukturkjemiker med stor innflytelse på norsk forskningspolitikk fra slutten av 1950-tallet til ut på 1980-tallet. Han var en engasjerende samtalepartner og en inspirerende lærer. Han overtok Odd Hassels professorat i fysikalsk kjemi i 1962, og han var en viktig støttespiller under arbeidet som førte frem til Nobelprisen i kjemi 1969 til Derek Barton og Odd Hassel.