Forskningspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter og i næringslivets laboratorier som del av en industribedrift. Begrepet vitenskap brukes også særlig om den akademiske forskning. .

 • Otto Bastiansen

  Otto Bastiansen var en norsk strukturkjemiker med stor innflytelse på norsk forskningspolitikk fra slutten av 1950-tallet til ut på 1980-tallet. Han var en engasjerende samtalepartner og en inspirerende lærer. Han overtok Odd Hassels professorat i fysikalsk kjemi i 1962, og han var en viktig støttespiller under arbeidet som førte frem til Nobelprisen i kjemi 1969 til Derek Barton og Odd Hassel..

  Fra wikipedia

 • Fagbladet Forskningspolitikk

  Fagbladet Forskningspolitikk er et tidsskrift for analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

 • Forskningspolitikk

  Forskningspolitikk er et norsk fagblad, et uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

 • Liste over universitet og høgskoler i Norge

  Høyere utdanning i Norge tilbys ved flere typer læresteder, herunder universitet, vitenskapelige høgskoler, høgskoler og andre institusjoner med akkrediterte høgskolestudier.