Forskningspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning.I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

 • Otto Bastiansen

  Otto Bastiansen var en norsk strukturkjemiker med stor innflytelse på norsk forskningspolitikk fra slutten av 1950-tallet til ut på 1980-tallet. Han var en engasjerende samtalepartner og en inspirerende lærer. Han overtok Odd Hassels professorat i fysikalsk kjemi i 1962, og han var en viktig støttespiller under arbeidet som førte frem til Nobelprisen i kjemi 1969 til Derek Barton og Odd Hassel..

  Fra wikipedia

 • Den europeiske unions rammeprogram

  EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling, også kalt rammeprogrammer eller forkortet FP (Frame Program) er EU-finansierte forskningsprogrammer for å støtte og oppfordre til forskning i Europa, eller mer spesifikt det europeiske forskningsområdet (European Research Area – ERA).

 • Fagbladet Forskningspolitikk

  Fagbladet Forskningspolitikk er et tidsskrift for analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.

 • Forskningspolitikk

  Forskningspolitikk er et norsk fagblad, et uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon.