Francis Sejersted

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • I humanitetens og fredens tjeneste

  Deres majesteter, eksellenser, mine damer og herrer. Det er noen blant oss som har en usvikelig tro på at det nytter å gjøre noe for at vår verden skal kunne bli bedre, tryggere, mer menneskevennlig, og som til tross for at oppgavene synes overveldende store, allikevel våger å ta fatt.

 • Vilje til forsoning

  Deres majesteter, eksellenser, mine damer og herrer. Langfredag i år ble det undertegnet en avtale som med rette er blitt sett på som et gjennombrudd i anstrengelsene for å få en fredelig løsning på den langvarige konflikt i Nord-Irland.

 • Å lindre nøden og bekjempe lidelsene

  Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, eksellenser, mine damer og herrer! Det finnes knapt et mer rosverdig formål enn det å bekjempe lidelse, å hjelpe mennesker i de mest utsatte situasjoner, uansett rase eller tilholdssted, til et verdig liv. Noen har også den styrke og den indre drivkraft som skal til for å leve opp til slike idealer.

  Fra SNL

 • Francis Sejersted

  Francis Sejersted, norsk historiker, cand.philol. Han ble dosent i historie i 1971 og professor i sosial og økonomisk historie ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1973. Som professor ved Universitetet i Oslo gjennom 25 år var Francis Sejersted avgjørende i etableringen av økonomisk historie som akademisk disiplin, men han har markert seg vel så tydelig innen politisk historie.

 • Høyrebølgen

  Høyrebølgen er betegnelsen på en periode på om lag ti år fra 1975, da partiet Høyre opplevde sterk vekst, samtidig som norsk politikk og norske velgere mer allment lot til å bevege seg mot høyresiden. Begrepet forstås gjerne som del av en internasjonal tendens, der partier på høyresiden i mange land opplevde oppsving og politisk gjennomslag. Høyrebølgen i Norge knyttes fremfor alt til Kåre Willochs regjeringstid fra 1981 til 1986.

Mer om Francis Sejersted fra Vox Publicas arkiv