FORFATTER

Erlend Bjørtvedt

Styremedlem i Wikimedia Norge (valgt 2009). Aktiv bidragsyter på Wikipedia. Ansatt i Telenor. Har hovedfag i historie.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Bjoertvedt


1 bidrag