FSB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om FSB

  Fra SNL

 • FSB

  FSB er den russiske føderale sikkerhetstjenesten. Den ble opprettet i 1995 da den avløste den russiske del av det tidligere KGB, som var blitt omorganisert etter kuppet i Sovjetunionen i 1991 og unionens oppløsning samme år. FSB har ansvar for etterretningsvirksomheten overfor fremmede land og kampen mot organisert kriminalitet..

 • etterretningstjeneste

  Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner. Moderne etterretningsvirksomhet har sitt opphav i første verdenskrig, og det var først på 1900-tallet de første nasjonale etterretningstjenestene ble etablert.

  Fra wikipedia

 • FSB

  FSB kan vise til:

 • FSB (Russland)

  FSB (russisk: Федера́льная слу́жба безопа́сности Российской Федерации - ФСБ России Federalnaja sluzjba bezopasnosti) er en føderal sikkerhetstjeneste i Russland internt.

 • Vladimir Putin

  Vladimir Vladimirovitsj Putin (født 7.