FSB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om FSB

  Fra SNL

 • FSB

  FSB er den russiske føderale sikkerhetstjenesten. Den ble opprettet i april 1995, da den avløste den russiske del av det tidligere KGB. KGB var blitt omorganisert etter kuppet i Sovjetunionen i 1991 og unionens oppløsning samme år. FSB har ansvar for etterretningsvirksomheten overfor fremmede land, kontraetterretning, Russlands indre og grensesikkerhet samt kampen mot organisert kriminalitet og terrorisme.

 • etterretningstjeneste

  Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner. Moderne etterretningsvirksomhet har sitt opphav i første verdenskrig, og det var først på 1900-tallet de første nasjonale etterretningstjenestene ble etablert.

  Fra wikipedia

 • FSB

  FSB kan vise til:

 • FSB (Russland)

  FSB er en føderal sikkerhetstjeneste i Russland internt.

 • Rådet for finansiell stabilitet

  Rådet for finansiell stabilitet (FSB) eller Financial Stability Board (FSB) er en internasjonal organisasjon som overvåker og gir råd knyttet til det globale finansielle system.