Geodata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • geodata

  Geodata er stedfestet informasjon. Geodata inneholder informasjon om objekter (veier, bygninger og så videre), hendelser (ulykker, utslipp og så videre) og forhold (temperatur, skredfare og så videre) der posisjonen er en vesentlig del av informasjonen. Stedsangivelse er direkte eller indirekte gitt ved koordinater i et nærmere angitt geografisk referansesystem.

 • geografiske data

  Geografiske data er en unik type data som beskriver jordoverflaten eller deler av denne (geografi betyr beskrivelse av jorden). Geografiske data foreligger vanligvis i rasterformat eller vektorformat. Vektorformatet er godt egnet for representasjon av geografiske objekter, mens rasterformatet er velegnet for representasjon av geografiske felt (se geografisk informasjon).

  Fra wikipedia

 • Geodata

  Geodata er også navnet på et norsk selskap, se: Geodata (selskap).

 • Geodata (selskap)

  Geodata AS er et norsk IT-selskap og leverandør av programvare og tjenester innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS).

 • Modellering av geodata

  Modellering av geodata er metoder for å utvikle og dokumentere geodata.

Mer om Geodata fra Vox Publicas arkiv