Geodata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • geodata

  Geodata er stedfestet informasjon. Geodata inneholder informasjon om objekter (veier, bygninger og så videre), hendelser (ulykker, utslipp og så videre) og forhold (temperatur, skredfare og så videre) der posisjonen er en vesentlig del av informasjonen. Stedsangivelse er direkte eller indirekte gitt ved koordinater i et nærmere angitt geografisk referansesystem.

 • geografiske data

  Geografiske data er resultat av måling av geografiske fenomener. Bearbeidede geografiske data foreligger vanligvis i rasterformat eller vektorformat.Uansett representasjonsform må geografiske data være stedfestet i henhold til et geografisk referansesystem. Vektormodellen er godt egnet for representasjon av geografiske objekter, mens rastermodellen er velegnet for representasjon av geografiske felt (se geografisk informasjon).I vektormodellen for geografisk informasjon representeres punkt med koordinater, linjer ved hjelp av punkt (og interpoleringsmetode), flater (regioner i to dimensjoner) ved hjelp av sine grenselinjer, overflater (grenser i tre dimensjoner) ved hjelp av punkt (med nabolagsinformasjon og interpoleringsmetode) og volumer (regioner i tre dimensjoner) ved sine grenseoverflater.I rastermodellen for geografisk informasjon deles studieområdet inn ved hjelp av et regulært rutenett, og hver celle i rutenettet gis en verdi som er representativ for det aktuelle geografiske fenomenet i denne cellen..

  Fra wikipedia

 • Geodata

  Geodata er også navnet på et norsk selskap, se: Geodata (selskap).Geografiske data (Geodata) er stedfesta modeller av den virkelige verden.

 • Geodata (selskap)

  Geodata AS er et norsk IT-selskap og leverandør av programvare og tjenester innenfor geografiske informasjonssystemer (GIS).

 • Modellering av geodata

  Modellering av geodata er metoder for å utvikle og dokumentere geodata.

Mer om Geodata fra Vox Publicas arkiv