Dagens Amnesty-aksjon er for Kadeers barn

Amnesty har daglig en undeskriftskampanje på sin nettside. Dagens appell gjelder barna til Rebiya Kadeer, som er fengslet og blir mishandlet.

Men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­ren og Raft­opris­vin­ne­ren Rebi­ya Kade­er må beta­le en høy pris for sitt enga­sje­ment. Nå er tre av hen­nes søn­ner fengs­let i Kina, og Amne­sty rap­por­te­rer at en av dem er blitt tor­tu­rert slik at han måt­te leg­ges inn på sykehus.

Krev at over­gre­pe­ne mot Kade­ers fami­lie tar slutt ved å sig­ne­re appel­len på Amne­sty sin hjem­me­side.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen