Dagens Amnesty-aksjon er for Kadeers barn

Amnesty har daglig en undeskriftskampanje på sin nettside. Dagens appell gjelder barna til Rebiya Kadeer, som er fengslet og blir mishandlet.

Men­neskerettighets­fork­jem­peren og Rafto­prisvin­neren Rebiya Kadeer må betale en høy pris for sitt engas­je­ment. Nå er tre av hennes søn­ner fengslet i Kina, og Amnesty rap­porter­er at en av dem er blitt tor­tur­ert slik at han måtte legges inn på sykehus.

Krev at over­grepene mot Kadeers fam­i­lie tar slutt ved å signere appellen på Amnesty sin hjemme­side.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen