Deler data og kart om katastrofen i Japan

Harvard-institutt ber alle om bidrag til portal med geodata og kart om naturkatastrofen i Japan.

Målet med Japan Sendai Earth­quake Data Por­tal er å lette hjel­pear­bei­det ved å sam­le mest mulig gode data og kart om Japan, jord­skjel­vet, tsunamien og øde­leggelsene. Ini­tia­tiv­tak­er er Cen­ter for Geo­graph­ic Analy­sis ved Harvard.

Her er noe av det som allerede finnes på portalen: 

  • Datak­ilder: Shape-fil­er som vis­er Japans kystlin­je, admin­is­tra­tive grenser, kjernekraftan­legg, sted­snavn, veinett. Dessuten pdf- og jpg-fil­er med plan for strø­mutkobling, skade­vur­der­ing, redningsplaner.
  • Web ser­vices og web­sider med kart i mange vari­anter, bl.a også med video, fotografi­er, tweets.

Har du data eller kart du tror kan være til nytte? Ini­tia­tiv­tak­erne ber om at du tar kon­takt og sender dem materialet:

If you have geospa­tial data about the earth­quake impact­ed regions (such as satel­lite images, aer­i­al pho­tos, GIS data sets, or oth­er data files that bear loca­tion­al ref­er­ences) before or after the March 11th earth­quake, please con­sid­er shar­ing them through this por­tal. To con­tribute datasets to the por­tal, please email us to obtain the Secure FTP login infor­ma­tion: chgis@fas.harvard.edu.

Utsnitt av kart over kjernekraftver­ket i Fukushi­ma. Klikk for full ver­sjon (ill: Geospa­tial Info Author­i­ty of Japan)

Se også tidligere blog­ginn­legg om katas­tro­fen i Japan og data om jord­skjelv på datakilder.no. OBS: Alle kan legge inn infor­masjon om datak­ilder på denne nettsiden.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Jenns stoltenberg says:

    atom?

til toppen