Graffiti

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Graffiti

  Fra SNL

 • graffiti

  Graffiti, innskrift eller tegning, malt eller risset inn på en vegg eller mur. .

 • hiphop

  Hiphop er en musikkstil og en urban subkultur. Hiphopkulturen består av fire elementer: rapping, DJ-ing, breakdance og graffiti. Den har sitt opphav i New York, særlig bydelen Bronx, på 1970-tallet. Hiphop har spredd seg til å bli en del av en verdensomspennende populærkultur, der spesielt musikken har fått stor utbredelse. Hiphop vokste frem på såkalte «block parties» i Bronx på 1970-tallet.

  Fra wikipedia

 • Graffiti

  Graffiti er tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger og murer, eller underganger som oftest anonymt.

 • Tagging

  Tagging, tags eller «throw-ups» er en form for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger, offentlige toaletter osv.

 • Writer (graffiti)

  Writer er en betegnelse for en utøver av kunstformen graffiti som lager pieces, tags eller throw ups.