Gravejournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • undersøkende journalistikk

    Undersøkende journalistikk er en journalistisk sjanger som betegner et omfattende og langsiktig arbeid for å avdekke nye fakta eller sammenhenger. Tanken er at man ved å sette av tid og ressurser utover den vanlige nyhetsdekningen kan gjøre systematiske og metodiske undersøkelser som kan avdekke maktmisbruk og kriminalitet. I denne typen journalistikk bruker journalisten metoder som ofte har mye felles med andre typer etterforskning.

  • Kåre Valebrokk

    Kåre Valebrokk var redaktør, journalist og forretningsmann. Som sjef i avisa Dagens Næringsliv og seinare i TV 2 var Valebrokk ein av dei viktigaste og mest markante redaktørane i sin generasjon. Han innførte gravejournalistikken og fornya næringslivsjournalistikken. .

Mer om Gravejournalistikk fra Vox Publicas arkiv