Gravejournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gravejournalistikk

    Fra SNL

  • Massemedier i Russland

    Massemedier i Russland har gjennom historien vært hemmet av sensur. Både under tsarveldet og sovjet-tiden ble sensuren imidlertid praktisert med ulik grad av strenghet. De siste årene Sovjetunionen eksisterte og årene etter oppløsningen utover på 1990-tallet var pressefriheten stor. Myndighetene har utover på 2000-tallet kontroll over de største etermediene og benytter denne kontrollen ikke til å sikre mangfold, men til å gi myndighetenes synspunkter forrang.

  • Novaja gazeta

    Novaia gazeta, (betyr: Ny avis) er en russisk avis som kommer ut tre ganger i uka. Avisen er særlig kjent for å drive undersøkende journalistikk og kritisk kommentarvirksomhet på ømtålige emner som krigene i Tsjetsjenia, korrupsjon, organisert kriminalitet og politisk maktmisbruk.  Avisen har en tydelig liberal profil. Grunnleggerne hadde bakgrunn i ungkommunistenes gamle avis Komsomolskaia Pravda. Dmitrij Muratov, som var en av grunnleggerne av avisen i 1993, var sjefredaktør fra 1995 til 2017.

Mer om Gravejournalistikk fra Vox Publicas arkiv