Gravejournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Novaja gazeta

    Novaja gazeta er en russisk avis som utkommer to ganger i uka som papiravis, men som først og fremst er en godt besøkt nettavis. Avisen er særlig kjent for å drive undersøkende journalistikk og kritisk kommentarvirksomhet om ømtålige emner som krigene i Tsjetsjenia, korrupsjon, organisert kriminalitet, migrantenes situasjon i Russland og politisk maktmisbruk.

  • Massemedier i Russland

    Massemedier i Russland har gjennom historien vært hemmet av sensur. Både under tsarveldet og sovjet-tiden ble sensuren imidlertid praktisert med ulik grad av strenghet. De siste årene Sovjetunionen eksisterte og årene etter oppløsningen utover på 1990-tallet var pressefriheten stor. Myndighetene har utover på 2000-tallet kontroll over de største etermediene og benytter denne kontrollen ikke til å sikre mangfold, men til å gi myndighetenes synspunkter forrang.

Mer om Gravejournalistikk fra Vox Publicas arkiv