Gravejournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gravejournalistikk

    Fra SNL

  • undersøkende journalistikk

    Undersøkende journalistikk, gravejournalistikk, journalistisk sjanger som betegner et omfattende og langsiktig arbeid for å avdekke nye fakta eller sammenhenger. Tanken er at man ved å sette av tid og ressurser utover den vanlige nyhetsdekningen kan gjøre en systematisk og metodisk undersøkelse som bedre oppfyller det journalistiske ideal om en kritisk overvåkning av bl.a.

Mer om Gravejournalistikk fra Vox Publicas arkiv