Gyldendal

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Bjørn Ingvaldsen

    Bjørn Ingvaldsen er en norsk forfatter. Han har vært styreleder av Norske Barne-og Ungdomsbokforfattere siden 2011. Han har skrevet både barne og voksenbøker. Ingvaldsen debuterte i 1995 med Landskap med gul Lada og tar i denne og i novellesamlingen Å sitere fra virkeligheten (1996) opp fremmedgjøring og virkelighetsangst i en knapp og korthugd stil.

  • Gyldendals konversasjonsleksikon

    Gyldendals konversasjonsleksikon var et norsk allmennleksikon i flere bind, som kom i tre utgaver fra 1933 til 1958. I 1975 fusjonerte forlagene Gyldendal og Aschehoug sine leksikondivisjoner i det nyopprettede Kunnskapsforlaget og utga Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon. I 1960 ble leksikonet utgitt som Gyldendals store norske leksikon, og utkom i tre utgaver fram til 1972.