Gyldendal

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Gyldendals Norske Forlag

 • Bilde: Haugalandmuseene

  BILDER Gyldendal

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  Kvantolands protokoll: Lærer Erling Holmøy legger ned blomster fra Gyldendal

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Gyldendal Norsk Forlag, Oslo

  Fra SNL

 • Tor Obrestad

  Tor Obrestad, norsk forfatter. Det karrige kystlandskapet og det tradisjonelle bygdesamfunnet han vokste opp i, har satt tydelige spor i hans diktning. Som sentralt medlem av Profil-kretsen var han en aktiv deltager i det modernistiske oppbruddet i 1960-årene. I 1968 var han med på opprettelsen av Norsk Forfattersentrum. Omkring 1970 gikk han over i marxist-leninistenes rekker og skrev parolediktning for senere igjen å vende tilbake til utgangspunktet.

 • Bjørn Ingvaldsen

  Bjørn Ingvaldsen er en norsk forfatter. Han har vært styreleder av Norske Barne-og Ungdomsbokforfattere siden 2011. Han har skrevet både barne og voksenbøker. Ingvaldsen debuterte i 1995 med Landskap med gul Lada og tar i denne og i novellesamlingen Å sitere fra virkeligheten (1996) opp fremmedgjøring og virkelighetsangst i en knapp og korthugd stil.Ingvaldsen har hatt en stor barnebokproduksjon, blant annet Stolpesko (1998), Jada, jada, jada (1999), Ingenting-ekspressen (2003), Nei vel, da (2004) og bøkene om Espen Herberts opptegnelser: Jeg er berømt (2000), Jeg er in love (2001), Jeg er genial (2002), Jeg er stjerne! (2004), Jeg er super! (2006), Jeg er nyttig (2007).

  Fra wikipedia

 • Gyldendal (Norge)

  Gyldendal Norsk Forlag er et av Norges største forlag.

 • Gyldendals Gode

  Gyldendals Gode, forkortet GGB, GGP, GGG eller GG, var en bokserie beregnet på barn og ungdom som ble utgitt mellom 1936 og 1982 av forlaget Gyldendal.

 • Jan Erik Vold

  Jan Erik Vold (født 18.