HBO

Home Box Office (HBO) er et amerikansk mediehus etablert i 1965 som tilbyder av lineær-TV. I starten het selskapet og kanalen The Green Channel, men endret navn i 1972. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • HBO

  HBO er et amerikansk kabel-TV- og produksjonsselskap, og leverandør av flere strømmetjenester, blant annet HBO Nordic. Til sammen distribuerer HBO innhold til over 60 markeder. Selskapet ble etablert i New York i 1972, og er eid av HomeBoxOffice Inc. og Warner Media Entertainment. Det opprinnelige navnet, Home Box Office, er i dag forkortet til HBO.

 • oksygentransport i blodet

  Oksygen transporteres fra luften i lungene til alle kroppens celler ved hjelp av blodet. I blodet foreligger oksygen på to måter: bundet til hemoglobin og fritt løst. Nesten alt oksygen (98 prosent) blir transportert bundet til hemoglobinmolekyler i de røde blodcellene. De resterende to prosentene er oppløst fritt i blodplasma og i de røde blodcellenes cytoplasma.

  Fra wikipedia

 • HBO

  Home Box Office (HBO) er et amerikansk mediehus etablert i 1965 som tilbyder av lineær-TV. I starten het selskapet og kanalen The Green Channel, men endret navn i 1972.

 • HBO Max

  HBO Max er en amerikansk videostrømmetjeneste som eies av Warner Bros.

 • HBO Nordic

  HBO Nordic var en internasjonal videostrømmetjeneste som rettet seg mot det nordiske markedet.