Helge Svare

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Bergsveinn Birgisson

  Bergsveinn Birgisson er ein norrønfilolog og prislønt forfattar frå Island. Han har skrive den første islendingesoga på 700 år, på norrønt.

 • helgen

  Det arabiske wali ('venn') svarer i islam til betegnelsen helgen. Alt på 700-tallet har vi klare vitnesbyrd om at enkelte menn og kvinner som førte et særlig gudfryktig liv, ble kjent og æret for dette. Islam fikk raskt en rik mytisk og hagiografisk litteratur der helgenhierarkiet, de helliges rolle i verden og deres egenskaper og evner beskrives utførlig.

  Fra wikipedia

 • Gruppe for dialog

  Gruppe for dialog om tro og livssyn (av gresk dia – gjennom og logos – ord, fornuft) er et fordomsfritt møte mellom mennesker med forskjellig tro og livssyn, som gjennom samtale forsøker og forstå og lære av hverandre.

 • Helge Svare

  Helge Svare (født 17.

 • Husene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom

  Husene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom er de fire «husene» (grupper sortert etter egenskaper og verdier) ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.