Homofili

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homofili

  Fra Virksomme Ord

 • Mennesket er moralsk

  Takk for prisen, jeg betrakter den som en stor ære og anerkjennelse. Den ga meg også håp om at det kan bli bedre muligheter fremover for moralsk refleksjon i Norge både i det private og i offentligheten.

 • A Norwegian fairytale

  Good evening to all of you. A special welcome to our international guests! I am happy and proud to take part in the opening of Euro Pride 2014 and Pride House! After all it is this summer s most beautiful fairytale in Oslo.

  Fra SNL

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997, da det fikk 13,7 prosent av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

 • avvik

  Avvik, en mye brukt betegnelse på atferd som fraviker hovedmønsteret i samfunnet.  Det kan både være atferd som fraviker statistisk og normativt. Statistisk avvik betyr bare at noe er annerledes enn det som er vanligst. Et normativt avvik vil derimot være knyttet til en negativ eller positiv vurdering av dette avviket. Uttrykket normative avvik benyttes oftest i forbindelse med negative avvik, som kriminalitet, misbruk av rusmidler eller asosialitet. Men betegnelsen kan også inngå i en positivt ladet sammenheng, for eksempel om originale og fremmedartede skikker i en minoritetsbefolkning eller om uvanlig begavede mennesker.

  Fra wikipedia

 • Badehotellet

  Badehotellet er en dansk drama- og komiserie som har gått på dansk TV 2 siden 2013.

 • Den katolske kirke

  Den katolske kirke (av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell), også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke.

 • Homofili

  Homofili (fra gresk homos, «samme» og filos «venn», dvs.

Mer om Homofili fra Vox Publicas arkiv