Informasjonsvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Informasjonsvitenskap

  Fra SNL

 • geografisk informasjonsvitenskap

  Geografisk informasjonsvitenskap er læren om geografisk informasjon og håndtering av dette. Forkortelsen GIS har i engelsk språkdrakt to betydninger: geografiske informasjonssystemer og geografisk informasjonsvitenskap. Skillet er mer tydelig på engelsk der det skilles mellom geographical information system versus geographical information science, eller GISystems versus GIScience.

 • geografisk informasjonssystem

  Geografisk informasjonssystem er programvare for innsamling, organisering, lagring, analyse og visualisering av geografisk informasjon. Forkortelsen GIS brukes på engelsk også for Geographical Information Science eller geografisk informasjonsvitenskap på norsk.

  Fra wikipedia

 • Bibliotekvitenskap

  Bibliotekvitenskap (engelsk: library science), også kalt bibliotek- og informasjonsvitenskap, er et tverrfaglig fag, utdanning og forskningsfelt som omfatter kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, litteraturvitenskap- og historie og litteratur- og kulturformidling.

 • Informasjon

  I dagligtalen har informasjon å gjøre med opplysning, etterretning, underretning, neddelelse, beskjed, tilbakemelding, opplæring, undervisning og viten.

 • Informasjonsvitenskap

  Informasjonsvitenskap er studiet av hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn kan bruke, faktisk bruker og bør bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).