Informasjonsvitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Informasjonsvitenskap

  Fra SNL

 • geografisk informasjonsvitenskap

  Geografisk informasjonsvitenskap er læren om geografisk informasjon og håndtering av dette. Faget omfatter blant annet: kognitive aspekter ved geografiske fenomener, målestokk og generalisering for geografiske fenomener, metoder for modellering, måling og representasjon av geografiske fenomener referansesystemer for rom, tid og attributter – herunder målingsnivå for attributter, datastrukturer og algoritmer for representasjon og håndtering av geografiske data representasjon og håndtering av feil og unøyaktigheter i geografiske data formater og protokoller for utveksling av geografiske data metoder for måling av geografiske fenomener (datafangst); inkludert plattformer (satellitter, fly, landoverflaten) og sensortyper (bildedannende, avstandsmålere, vinkelmålere, radar, ekkolodd, seismikk) analyse av geografiske fenomener (romlig statistikk, nettverksanalyse, nabolagsanalyse, topologisk analyse, avstand); representasjon og analyse av forhold mellom geografiske fenomener visualisering av geografiske fenomener etiske, organisatoriske problemstillinger ved geografisk informasjon og håndtering av denne .

 • kartalgebra

  Kartalgebra er i geografisk informasjonsvitenskap en form for geografisk analyse som foretar operasjoner på ett eller flere kartlag representert som rasterdatasett. Termen ble introdusert av den amerikanske geografen Dana Tomlin i hans Geographic Information Systems and Cartographic Modeling (1990). Begrepet har senere fått vid utbredelse og er integrert i de fleste GIS-applikasjoner.

  Fra wikipedia

 • Bibliotekvitenskap

  Bibliotek- og informasjonsvitenskap, eller bare bibliotekvitenskap, er et tverrfaglig fag, utdanning og forskningsfelt som omfatter kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, litteraturvitenskap- og historie og litteratur- og kulturformidling.

 • Informasjon

  I dagligtalen har informasjon å gjøre med opplysning, etterretning, underretning, neddelelse, beskjed, tilbakemelding, opplæring, undervisning og viten.

 • Informasjonsvitenskap

  Informasjonsvitenskap er studiet av hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn kan bruke, faktisk bruker og bør bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).