Integrering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Integrering

  Fra SNL

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet.At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet..

 • integrasjon

  Integrasjon er i matematikken det å finne integralet av en funksjon, se artikkelen om integralregning.

  Fra wikipedia

 • Integrering

  Integrering kan vise til:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et norsk statlig direktorat underlagt arbeid­- og inkluderingsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integrerings­politikk.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.