Integrering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Integrering

  Fra SNL

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.

 • integrasjon

  Integrasjon er i matematikken det å finne integralet av en funksjon, se artikkelen om integralregning. .

  Fra wikipedia

 • Abid Raja

  Abid Qayyum Raja (født 5.

 • Integrering

  Integrering kan vise til:

 • Sosial integrasjon

  Sosial integrasjon er en sosial prosess som innen sosiologien defineres som «en prosess som fører til at ulike sosiale enheter (individer, grupper, kulturer, nasjoner) forenes», eller som «samhørigheten mellom samfunnsmedlemmene».Integrering eller integrasjon brukes også om innlemming av innvandrere i majoritetssamfunnet.