Integrering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Integrering

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Større døråpning gir bedre integrering av et lite kjøkken i gammel leilighet på Frogner i Oslo

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Større døråpning gir bedre integrering av et lite kjøkken i gammel leilighet på Frogner i Oslo

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Still life

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Still life

  Fra SNL

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet.At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet..

 • integrering

  Integrering vil si at barn og ungdom med ulike funksjonshemninger så langt råd er skal få sin utdanning i den vanlige skolen. I norsk skole er det et mål å integrere flest mulig funksjonshemmede elever i den ordinære undervisning ved den skolen elevene sogner til.Integrering brukes også som begrep innen pedagogisk teori om undervisning og innen sosiologien..