Integrering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Integrering

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Større døråpning gir bedre integrering av et lite kjøkken i gammel leilighet på Frogner i Oslo

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Større døråpning gir bedre integrering av et lite kjøkken i gammel leilighet på Frogner i Oslo

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Still life

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Still life

  Fra SNL

 • integrering

  Integrering, integrasjon, er i dagligforståelsen en betegnelse på innlemmelsen av innvandrere i majoritetssamfunnet. At integrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon av nye minoriteter har blitt et politisk mål. Det har gitt økt debatt om hva integrasjon innebærer og hvordan det skal foregå.

 • integrering

  Integrering vil si at barn og ungdom med ulike funksjonshemninger så langt råd er skal få sin utdanning i den vanlige skolen. I norsk skole er det et mål å integrere flest mulig funksjonshemmede elever i den ordinære undervisning ved den skolen elevene sogner til. Integrering brukes også som begrep innen pedagogisk teori om undervisning og innen sosiologien.