ITV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ITV

  ITV er et britisk fjernsynssystem som ble opprettet i 1954. Fra 1993 har ITV fungert som det sentrale koordinerende organet for Channel 3. Det består av 15 regionale, uavhengige fjernsynsselskaper, samt et riksdekkende fjernsynsselskap for frokost-TV. I 1991 ble konsesjonene innen ITV-systemet fordelt på nytt etter å ha blitt satt ut på anbud. Enkelte av de gamle selskapene, blant dem London-selskapet Thames TV, fikk ikke fornyet konsesjonen.

 • Radio og fjernsyn i Storbritannia

  Radio og fjernsyn i Storbritannia domineres av British Broadcasting Corporation (BBC), men det finnes også en rekke kommersielle fjernsyns- og radiokanaler. Storbritannia har på flere områder vært et foregangsland innen kringkasting. British Broadcasting Corporation (BBC), opprettet i 1927, har, som en offentlig, men uavhengig public service-organisasjon, vært modellen for blant annet Norsk Rikskringkasting (NRK).

  Fra wikipedia

 • ITV

  ITV (forkortelse for Independent Television, «Uavhengig fjernsyn») er et kommersielt fjernsynsnettverk av TV-kanaler i Storbritannia.

 • ITV1

  ITV1, kjent som ITV mellom 2013 og 2022, er en britisk fjernsynskanal som inngår i fjernsynsnettverket ITV og eies av ITV plc.

 • ITV plc

  ITV plc er et britisk kringkastingsselskap som driver 12 av 15 fjernsynsstasjoner i allmennkringkastingsnettet ITV. Selskapet ble opprettet i 2004 ved en fusjon mellom Granada Television og Carlton Communications.

Mer om ITV fra Vox Publicas arkiv