ITV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ITV

  ITV, britisk fjernsynssystem, opprettet 1954. Fra 1993 har ITV fungert som det sentrale koordinerende organ for Channel 3. Består av 15 regionale, uavhengige fjernsynsselskaper, samt et riksdekkende fjernsynsselskap for frokost-TV.I 1991 ble konsesjonene innen ITV-systemet fordelt på nytt etter å ha blitt satt ut på anbud. Enkelte av de gamle selskapene, blant dem London-selskapet Thames TV, fikk ikke fornyet konsesjonen.

 • Radio og fjernsyn i Storbritannia

  Radio og fjernsyn i Storbritannia domineres av British Broadcasting Corporation (BBC), men det finnes også en rekke kommersielle fjernsyns- og radiokanaler. Storbritannia har på flere områder vært et foregangsland innen kringkasting. British Broadcasting Corporation (BBC), opprettet i 1927, har, som en offentlig, men uavhengig public service-organisasjon, vært modellen for blant annet Norsk Rikskringkasting (NRK).

  Fra wikipedia

 • ITV

  ITV (forkortelse for Independent Television, «Uavhengig fjernsyn») er et kommersielt fjernsynsnettverk av TV-kanaler i Storbritannia.

 • ITV (fjernsynskanal)

  ITV, kjent som ITV1 mellom 2001 og 2013, er en britisk fjernsynskanal som inngår i fjernsynsnettverket ITV og eies av ITV plc.

 • Marcella

  Marcella er en britisk krim- og dramaserie som har gått på ITV siden 2016.

Mer om ITV fra Vox Publicas arkiv