Jordskjelv

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • jordskjelv

  Jordskjelv er rystelser eller bevegelser i Jorden forårsaket av at to deler av litosfæren (Jordens stive ytterste lag), plutselig forskyver seg i forhold til hverandre.Dette skjer etter en periode med oppbygging av spenning, når bergartenes kritiske styrke overskrides. Da dannes det en forkastning, eller mer vanlig, en allerede eksisterende forkastning beveger seg slik at berget på den ene siden av forkastningen forskyves i forhold til berget på den andre siden.

 • jordskjelv

  Jordskjelv er når Jorda rister. Det blir jordskjelv når to deler av jordskorpa plutselig flytter på seg i forhold til hverandre. Når delene på hver side av sprekken flytter på seg, oppstår det nye jordskjelv. I de største jordskjelvene kan sidene flytte seg 10–15 meter fra hverandre.Jordskjelv oppstår ofte flere kilometer under bakken, men kan bryte gjennom helt opp til jordoverflaten.

  Fra wikipedia

 • Jordskjelv

  Jordskjelv er rystelser og bevegelser i bakken på grunn av plutselig utløste bevegelser i jordskorpen eller øvre del av mantelen, den såkalte litosfæren.

 • Jordskjelvet og tsunamien i Indiahavet 2004

  Jordskjelvet i Indiahavet 2004 var en serie undersjøiske jordskjelv utløst den 26.

 • Liste over jordskjelv

  Nedenfor er en liste over jordskjelv som har vært svært kraftige eller forårsaket store menneskelige eller materielle tap.

Mer om Jordskjelv fra Vox Publicas arkiv