Jürgen Habermas

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Jürgen Habermas

  Fra SNL

 • deliberativt demokrati

  Deliberativt demokrati er en retning innen politisk teori som hevder at politiske beslutninger bør baseres på borgenes frie meningsutvekslinger. Samtalen som foregår i den politiske offentligheten, blir dermed sett som demokratiets kjerne. Retningen er dominerende innen moderne demokratiteori, men det er stor variasjon og mange interne diskusjoner blant dens tilhengere.

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas er en tysk filosof og sosiolog. Han har gjennom flere tiår vært en av verdens mest innflytelsesrike intellektuelle, med et omfattende forfatterskap med relevans for en rekke fag og debatter innen humaniora, samfunnsfag og politikk. I Europa har særlig hans tanker om hva det vil si å være tysk, i lys av erfaringene med nazismen og Holocaust, hatt stor betydning.

  Fra wikipedia

 • Diskursetikk

  Diskursetikk er en normativ etisk teori som går ut på at etiske handlingsnormer bør fremgå av en diskurs, eller diskusjon.

 • Düsseldorf

  Düsseldorf er hovedstaden i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen og ligger i Rhinland, øst for Rhinen i den sørlige enden av det tettbefolkede byområdet Ruhrgebiet.

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas (født 18.