Jürgen Habermas

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Jürgen Habermas

  Fra SNL

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas er en tysk filosof og sosiolog. Han har gjennom flere tiår vært en av verdens mest innflytelsesrike intellektuelle, med et omfattende forfatterskap med relevans for en rekke fag og debatter innen humaniora, samfunnsfag og politikk.I Europa har særlig hans tanker om hva det vil si å være tysk, i lys av erfaringene med nazismen og Holocaust, hatt stor betydning.Habermas ble tildelt Sonningprisen i 1987 og Holbergprisen i 2005..

 • Jon Hellesnes

  Jon Hellesnes, norsk filosof, essayist og forfattar. Han var professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø i perioden 1985–2007 og er i dag professor emeritus ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet..

  Fra wikipedia

 • Diskursetikk

  Diskursetikk er en normativ etisk teori som går ut på at etiske handlingsnormer bør fremgå av en diskurs, eller diskusjon.

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas (født 18.

 • Offentlighet

  Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».