Kåre Willoch

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kåre Willoch

  Fra SNL

 • Kåre Willoch

  Kåre Willoch var ein norsk politikar som lenge var Noregs leiande konservative politikar. Han representerte Høgre på Stortinget frå 1957 til 1989. Som Noregs statsminister i fleire regjeringar frå 1981 til 1986 tok han initiativet til ein politikk som på ei rekke område førte til varige forandringar. Han var formann i Høgre frå 1970 til 1974. Willoch var seinare fylkesmann i Oslo og Akershus frå 1989 til 1998, og deretter direktør ved Fridtjof Nansens Institutt frå 1999 til 2001.

 • Høyre

  Høyre (H) er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Fra slutten av 1920-årene og frem til 1997 var Høyre landets nest største parti ved stortingsvalgene. Ved valgene etter årtusenskiftet har partiet vekslet mellom å være nest størst og tredje størst, og da i konkurranse med Fremskrittspartiet.Erna Solberg har vært partileder siden 2004, og hun var parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget i perioden 2005–2013.

  Fra wikipedia

 • Jan Willoch

  Jan Isaachsen Willoch (1924–2000) var en norsk fabrikkeier, riksmålsmann og politiker (H).

 • Kåre Willoch

  Kåre Isaachsen Willoch (1928–2021) var en norsk politiker (H) som var Norges statsminister fra 1981 til 1986.Han var Høyres generalsekretær fra 1963 til 1965, leder av Høyre fra 1970 til 1974, handelsminister i 1963 og 1965–1970 og Norges statsminister fra 1981 til 1986.

 • Kåre Willochs regjering

  Kåre Willochs regjering var Norges regjering fra 14.