Kåre Willoch

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kåre Willoch

  Fra Virksomme Ord

 • Norsk sikkerhetspolitikk i det vest-østlige spenningsfelt

  Først vil jeg gjerne få takke hjertelig for denne anledning til å tale til et så spesielt tysk publikum som dette om "Norsk sikkerhetspolitikk i det vest-østlige spenningsfelt." Vår evne til å overleve i dette farlige spenningsfelt er avhengig av en betydelig nøkternhet.

 • Faredagen

  14. oktober, dagen i dag, er jo fra gammelt faredagen.

 • Den politiske utvikling

  Utviklingen i Polen fyller oss alle med dyp bekymring. Vi er vitne til en undertrykkelse hvis omfang og hardhet er enda verre enn vi efter de første meldinger måtte være forberedt på.

  Fra SNL

 • Kåre Willoch

  Kåre Willoch var ein norsk politikar som representerte Høgre på Stortinget frå 1957 til 1989. Han var Noregs statsminister i fleire regjeringar frå 1981 til 1986. Han var formann i Høgre frå 1970 til 1974. Willoch var seinare fylkesmann i Oslo og Akershus frå 1989 til 1998, og deretter direktør ved Fridtjof Nansens Institutt frå 1999 til 2001.Kåre Willoch var den mest ruvande høgrepolitikaren i Noreg etter andre verdskrigen.

 • Høyre

  Høyre (H) er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Fra slutten av 1920-årene og frem til 1997 var Høyre landets nest største parti ved stortingsvalgene. Ved valgene etter årtusenskiftet har partiet vekslet mellom å være nest størst og tredje størst, og da i konkurranse med Fremskrittspartiet.Erna Solberg har vært partileder siden 2004, og hun var parlamentarisk leder for Høyre på Stortinget i perioden 2005–2013.